ÅSIKT

Låt tiggarnas barn få gå i svensk skola

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Etnolog: Lär av historien – utsätt inte romerna för samma övergrepp igen

Britt-Inger Hedström Lundqvist.

Regeringen presenterade i går ett första paket med insatser för utsatta EU-medborgare i Sverige. Där står det att "Det är ett steg på vägen för att minska utsatthet och tiggeri. Målet är att ingen ska behöva tigga", allt enligt barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Som en av de viktiga åtgärderna finns barnen med.

Regeringen skriver att "inom ramen för samarbetsavtalet med Rumänien fortsätta arbetet med välfärdsutveckling, barns rättigheter och jämställdhet."

Vad innebär det? Att barnen ska få gå i skolan?

I Sverige är det som att lägga in backen att inte ge romer tillgång till skola. Staten lät de svensk romerna som kom i slutet på 1800-talet stanna i landet. Men de fick inte befinna sig på samma plats och barnen fick inte gå i skolan. Det var först på 60-talet barnen fick gå i vanlig skola. Innan dess handlade det om människors godtycke, var romerna snälla och välanpassade kunde de få lite alternativ skola i den mån de ideella krafterna fanns, hann och orkade med det.

Många av de EU-migranter som finns i vårt land är just romer, de sista slavarna i Europa som befriades först på mitten av 1800-talet från slaveriet i Rumänien.

Migrationsminister  Morgan Johansson (S) har bland annat jobbat de vanvårdade barnen som, till sist, fick rätt att söka ersättning för den skada som svenska staten orsakat dem. Under 1900-talet beslutade svenska staten att omhänderta en massa barn på grund av etnicitet och socialt liv. Barnen stoppades in på barnhem och fosterhem där de blev fysiskt, psykiskt och i många fall sexuellt utsatta för övergrepp. Till sist erkände staten sina misstag och gav de nu vuxna barnen rätt till ersättning för övergreppen. Kommunerna har fortfarande inte gett de drabbade upprättelse trots att det var de som placerade barnen på hemmen. Många av barnen tillhörde resandefolket som är den största gruppen i minoriteten romer. Då användes skolan som ett vapen, resandebarnen sattes i hjälpklass (särskola) så att det skulle finnas lagliga grund för att sterilisera dem som vuxna.

Att samme Morgan Johanssons som arbetat med vanvårdsfrågan sen har uttalat sig om att barn till EU-migranter inte ska få gå i svensk skola är minst sagt förvånade. En ministern som arbetar med de vanvårdade barnen tar ställning mot barns rättigheter och mot barnkonventionen.

Bris, UNICEF och många fler protesterade mot detta uttalande. I barnkonventionen kan man läsa att alla barn har rätt till utbildning – samma barnkonvention som det talas om ska bli lag i Sverige. Skolan kan vara vägen ut ur fattigdom om den tillåts användas som ett hjälpmedel. Den vägen förvägras EU-migranternas barn.

Samtidigt som man går ut med att ingen ska behöva tigga i Sverige så gör man det lättare att avhysa människorna. "Vi kan inte ha en situation där det dyker upp spontana bosättningar" säger Morgan Johansson och får medhåll av Moderaterna. Vem fiskar var, med det här förslaget? Tiggeriet ska upphöra säger Åsa Regnér, hur ska det gå till utan att hjälpa människorna? Jag trodde att Sverige hade utvecklats sedan 30- och 40-talen när romerna inte fick stanna på samma ställe.

Framförallt trodde jag att Socialdemokraterna kanske hade lärt sig nåt av sin historia och de övergrepp som de var en del av.

Britt-Inger Hedström Lundqvist

Etnolog, folkbildare och resandeaktivist

ARTIKELN HANDLAR OM