ÅSIKT

Samfund måste följa demokratiska regler

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Slutreplik från Amineh Kakabaveh om statsbidrag till religiösa organisationer

Foto: Amineh Kakabaveh.

SLUTREPLIK. Vi var sexton riksdagsledamöter som skrev en artikel där vi föreslog att religiösa samfund som förbjuder kvinnor att bli religiösa ledare inte bör finansieras med skattepengar av en feministisk regering. Rudolfsson ställer oss frågan: ”Ska katolska kyrkan till exempel förbjudas för att de endast tillåter ogifta män att vigas till präster?”.

Vi ställer oss frågande till vem som har påstått något sådant.

Vidare frågan Rudolfsson vilka samfund som förbjuder ”kärlek före äktenskap”? Vi är övertygade om att Rudolfsson vet att det i en rad länder där makten tillhör prästerskapet råder totalförbud mot  ”kyskhetsbrott” dvs föräktenskapligkärlek.

Vi kan rekommendera Rudolfsson att läsa in på sig på fallet Fadime Sahindal. Han kommer att hitta en rad uttalande från både religiösa och ”sekulära” etniska organisationer som ansåg att Fadime ”gjorde fel”.

Oskuldsetiken är påtvingade i många församlingar och konsekvenser är att hundratals oskuldskontroller genomfördes bara i Rinkeby, något som för övrigt avslöjades av SVT:s dolda kameror. Författaren är medveten om att en rad samfund inte följer svensk lag -kvinnor och homosexuella kan inte blir präster eller imame. 

Debattören efterlyser att vi ska peka ut vilka trossamfund som avses i vår artikel. Svaret är enkelt, de samfund som bryter mot de grundläggande demokratiska värderingarna om alla människors lika värde och svensk lagstiftning är de trossamfund vi inte vill ge skattepengar till.

Det är inte upp till oss att göra den bedömningen beträffande enskilda samfund, sådant finns det myndigheter till att göra.

Det är inte upp till oss som politiker att tolka vad som står i religiösa skrifter. Detta är upp till trossamfunden själva. Vad som däremot är upp till oss politiker är att reglera gällande regelverk på ett sådant sätt att de som i sin religiösa praktik bryter mot svensk lag inte får skattepengar. Gud och gudar tolkas i dag och har tolkats av alla möjliga människor och auktoriteter.

Vi arbetar inte med olika religioners tusenåriga texter utan med FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och med lagstiftningen vi har i Sverige i dag.

Amineh Kakabaveh

Riksdagsledamot Vänsterpartiet

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM

Debatt