SD – ett parti för hbt-personer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverigedemokraternas familjepolitik

Inga former av nedsättande attityder gentemot hbt-personer har någon som helst förankring i Sverigedemokraternas program, skriver Jimmie Åkesson.
Inga former av nedsättande attityder gentemot hbt-personer har någon som helst förankring i Sverigedemokraternas program, skriver Jimmie Åkesson.

I en debattartikel i Aftonbladet beskyller Mats Wingborg och RFSU:s ordförande Åsa Regnér Sverigedemokraternas familjepolitik för att vara extrem. Ett av de exempel som Regnér anför som belägg för SD:s påstådda familjepolitiska extremism är att vi, som enda parti, vill avskaffa alla former av tvångskvotering inom föräldraförsäkringen och i stället låta föräldrarna själva välja hur de vill dela upp föräldraledigheten. Regnér är naturligtvis i sin fulla rätt att betrakta detta som extremt, men därmed extremiststämplar hon också de 84 procent av den svenska befolkningen som i en opinionsundersökning från Demoskop i slutet av förra året sa sig dela SD:s ståndpunkt i denna fråga.

Frågan är om inte RFSU:s ståndpunkter, innehållande bland annat ett principiellt stöd för månggifte, av många svenskar kulle ses som mer extrema än SD:s politik på området? Trots alla stolligheter och direkta lögner i Regnérs och Wingborgs artikel, så vill vi ändå ge dem delvis rätt på en punkt. Vi tillstår och beklagar att det faktiskt ligger något i kritiken om att enskilda företrädare för vårt parti, vid enstaka tillfällen under de gångna åren, har uttalat sig på ett olämpligt och onyanserat sätt om homosexuella som grupp. Att vissa av dessa uttalanden har fällts i affekt över att homosexuella intressegrupper (säkerligen i strid med de flesta homosexuellas önskemål och värderingar) i reklamkampanjer lyft fram barn i sexuella sammanhang kan möjligtvis vara en förklaring, men det är inte en ursäkt.

Vi vill därför ta tillfället i akt att uppriktigt be om ursäkt för dessa uttalanden. Samtidigt som vi också vill klargöra att inga former av nedsättande attityder gentemot hbt-personer har någon som helst förankring i våra program och policydokument. Omröstningar på bland annat gaysajten QX har indikerat att stödet för SD sannolikt är ännu starkare bland homosexuella än bland heterosexuella.

Det faktum att fler och fler öppet bi- och homosexuella personer de senaste åren kommit att ansluta sig till Sverigedemokraterna bevisar att det trots de rådande stereotyperna är fullt möjligt att kombinera en värdekonservativ och Sverigevänlig hållning med en grundläggande respekt för sexuella minoriteter.

Det är också en tydlig indikation på den starka oro som många homosexuella känner inför massinvandringen och det homohat som den tilltagande islamiseringen medför. När Sveriges största muslimska ungdomsförbund bjuder in den extreme imamen Sheik Abdullah Hakim Quick, som anser att homosexuella ska avrättas, som talare så förstår vi att homosexuella ser sig om efter en försvarare av västerländska, demokratiska grundvärden. Där fyller Sverigedemokraterna en unik och mycket viktig roll i samhället.

Jimmie Åkesson

Partiordförande, Sverigedemokraterna

Carina Herrstedt

Andre vice partiordförande

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN