Gör slut nu på lidandet för djuren i transporter

Federley: I princip inga konsekvenser för de som bryter mot lagen

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Den största anledningen till problemet med transporterna är att den djurvälfärdslagstiftning som finns på plats inte respekteras av medlemsländerna, och det blir i princip inga konsekvenser för de som bryter mot lagen, skriver Fredrick Federley (C).
Foto: Getty
Den största anledningen till problemet med transporterna är att den djurvälfärdslagstiftning som finns på plats inte respekteras av medlemsländerna, och det blir i princip inga konsekvenser för de som bryter mot lagen, skriver Fredrick Federley (C).

DEBATT Varje år transporteras 1,37 miljarder levande djur inom EU, eller till länder utanför unionen. Flera av dessa transporter djurtransporter är skamliga. Många transporter följer varken existerande lagstiftning eller övervakas. Det kontrolleras på tok för dåligt om det under transporten tas pauser så att djuren kan dricka eller röra på sig. Detta behöver ändras.

Den största anledningen till problemet med transporterna är att den djurvälfärdslagstiftning som finns på plats inte respekteras av medlemsländerna, och det blir i princip inga konsekvenser för de som bryter mot lagen. Återkommande historier om djur som är för varma, inte har tillgång till dryck, mat och vila, som är skadade eller blivit skadade under resans gång, ska inte få förekomma.

Ett enormt problem är det faktum att straffen för den som väljer att bryta mot lagen är på tok för låga. Straffsatsen baseras på inkomsten i det land du bryter mot lagen i, om det ens uppdagas, därför kan det i vissa fall vara ekonomiskt fördelaktigt att strunta i att ge djuren någon vila eller vatten, för det kostar för lite mot vad du tjänar ekonomiskt på att bryta mot lagen och gasa förbi kontrollposterna.

Jag tänker inte tåla detta längre. I EU-parlamentet har jag kämpat hårt för att se till att välfärden för de djur som transporteras respekteras och på torsdag så ska EU-parlamentet ta sitt slutgiltiga beslut. För att garantera drägliga förhållanden för djuren behöver vi:

  • Hårdare straff för den som bryter mot djurskyddslagen. Straffen bör också reflektera omfattningen på lagbrottet, antal gånger man brutit mot lagen och hur stort djurlidande man orsakat.

  • Att en formell granskningsprocess inleds mot EU-kommissionen, som har brustit i sin roll att se till att medlemsländerna följer lagen. De medlemsländer som inte följer lagstiftningen måste bli stämda i domstol. EU-kommissionen har alla juridiska möjligheter att göra detta, men har återkommande brustit i att använda detta verktyg, därför vill jag nu granska kommissionens agerande, eller brist på agerande.

  • Minska den totala tiden som levande djur får transporteras. Långsiktigt bör EU ta fram en strategi för att gå bort från transport av levande djur till att istället transportera kött och embryo.

  • Öka kunskapen om djurens förhållanden under transporterna genom att göra viss data från veterinärsystemen offentliga. Kan gemene man få en ökad insyn i hur dåligt lagen följs tror jag att fler kommer ta ställning.

  • Se till att medlemsländer förbjuder resor till tredjeländer, om det inte går att garantera säkra djurtransporter, det vill säga en nivå som uppnår den lagstadgade djurvälfärden som vi har inom EU.

För de miljarder djur som transporteras runt i Europa behöver vi ge värdiga förhållanden. Det minsta vi kan kräva är att lagen följs. Därför tar jag för givet att alla svenska parlamentariker röstar med mig på torsdag.


Fredrick Federley EU-parlamentariker, (C)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad: