Debatt

Överge inte FN för EU och Nato

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Svenska FN-förbundet: Regeringen har lagt om kursen i utrikespolitiken

Statsminister Fredrik Reinfeldt, utrikesminister Carl Bildt och biståndsminister Gunilla Carlsson deltar i dessa dagar vid generalförsamlingens öppnande vid Förenta Nationerna i New York. Samtidigt firas minnet av FN:s förre generalsekreterare Dag Hammarskjöld som omkom för 50 år sedan.

Carl Bildt har framhållit FN:s fredsfrämjande verksamhet som ett av Hammarskjölds främsta bidrag. Frågan är hur regeringen vårdar detta arv. I en ny rapport om Sveriges bidrag till FN-ledda insatser, ”Säkerheten och biståndet”, konstaterar vi att tyngdpunkten i Sveriges utrikespolitiska prioriteringar när det gäller internationella fredsinsatser kraftigt förskjutits mot EU- och Nato-ledda insatser. Det har resulterat i en närmast fullständig nedmontering av Sveriges bidrag till FN-ledda insatser. Av den svenska utlandsstyrkans totalt 809 personer finns i dag rekordlåga 21 personer i FN-ledda insatser. Det är olyckligt av flera skäl.
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon efterlyste större svenskt FN-truppbidrag vid sitt besök i Sverige hösten 2009. Önskemålet upprepades så sent som i förra veckan av Alain Le Roy, tills nyligen chef för FN:s fredsfrämjande arbete, vid ett besök i Stockholm. ”Svenskt bidrag till FN:s fredsfrämjande handlar mer om historia än om nutid”, påpekade Le Roy och påminde om att europeiska stater på 1990-talet stod för 70 procent av personalen i FN-ledda fredsfrämjande insatser i Afrika. I dag är andelen 1,5 procent.

Vår rapport visar hur betydelsefullt det är att biståndsarbete kombineras med insatser för ökad säkerhet. Som den före detta chefen för FN:s fredsfrämjande insatser, Jean Marie Guéhenno, har uttryckt det: ”Säkerhet via fredsfrämjande insatser kan sänka febern så att vi kan bota patienten”. FN:s helhetsstrategi knyter på ett effektivt sätt samman insatser för säkerhet och utveckling. Dagens multidimensionella insatser inkluderar, bland mycket annat, demokratiutveckling, avväpning och stöd till en fungerande rättsstat – under samma ledning.
Av de tolv länder i konflikt eller postkonflikt som Sverige ger bistånd till har nio en pågående FN-insats, eller har haft en FN-insats under 2000-talet. Men den svenska utlandsstyrkan finns nästan uteslutande i EU- och Nato-ledda insatser i till exempel Afghanistan, Libyen och Kosovo.

Sveriges marginella bidrag till FN-ledda insatser står i stark kontrast till det faktum att Afrika är den största mottagaren av svenskt bistånd. Regeringens politik visar en oförmåga att samordna insatser inom olika politikområden – försvarspolitikens prioriteringar går sin väg medan utvecklingspolitiken går sin. Att förstärka FN:s freds- och säkerhetsinsatser i till exempel Sydsudan, Elfenbenskusten och Demokratiska republiken Kongo skulle bidra till att öka effektiviteten för svenska och europeiska biståndsmiljarder. Ändå har Sverige tackat nej till flera uttryckliga förfrågningar om att bidra med personal.
Europasamarbetet och det svenska EU-medlemskapet är betydelsefullt och EU är en viktig partner till FN. Samtidigt är det uppenbart att mänsklighetens utmaningar i högre grad än någonsin tidigare är globala. Frågor som rör fred och konfliktlösning, hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och klimatförändringar hör naturligt hemma i FN.

När Dag Hammarskjölds minne högtidlighålls påminns vi om att Sverige har bidragit till något vi alla kan vara stolta över. Hammarskjölds syn på världsorganisationen och sin egen roll var både modern och tidlös. Han väjde heller inte för att ta ställning – för sitt oberoende, för de små staterna och för FN:s uppgift i världen. Det bästa sättet för Sveriges regering att hedra Dag Hammarskjölds minne vore att låta dagens ceremoni bli startskottet för ett nytt och mer kraftfullt svenskt FN-åtagande – och åter sätta FN och FN:s fredsfrämjande insatser i centrum för svensk politik för fred och säkerhet.

Aleksander Gabelic

Ordförande i Svenska FN-förbundet

Linda Nordin Thorslund

Generalsekreterare i Svenska FN-förbundet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt