Debatt

”Öppna arkiven!”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Piratpartiet: Betala för public service föråldrad affärsmodell

Kulturdepartementet håller på att förbereda nya direktiv för framtidens public service. SVT:s vd, Eva Hamilton, lyfter i samband med detta fram de förändringar som hon anser vara avgörande för framtiden.

Hamilton vill öppna SVT:s programarkiv. Det tycker Piratpartiet är en utomordentlig idé. I dag publicerar SVT bara sina program en viss tid på nätet, sedan försvinner de in i upphovsrättsglömskan och plockas bara i undantagsfall fram och dammas av. Med tanke på den kultur- och kunskapsskatt SVT sitter på, skulle en öppning av SVT:s arkiv öka människors möjligheter att ta till sig kultur och kunskap avsevärt. Därför vill Piratpartiet gå ännu längre än Hamilton. Kultur som finansierats av allmänna medel ska få hämtas, bearbetas och spridas fritt.

Vidare vill Hamilton göra webben till en självklar del av public service. Internet har blivit en väl integrerad del av människors liv. Förr satte man sig framför teven för att få underhållning och information. I dag sätter man sig framför datorn. Om public service vill fortsätta fylla det behovet är en aktiv närvaro på nätet inte bara önskvärd, utan ett helt nödvändigt komplement till kärnverksamheten.

Precis som Piratpartiet bestämt hävdar är det inget fel på svenskarnas betalningsvilja. Enligt Hamilton ökade antalet tv-avgiftsbetalande hushåll under 2010 med 15 000 hushåll. Man betalar för det man vill ha. Dessvärre vill Hamilton ändå att regeringen ska utreda om denna tv-avgiften istället bör bli en allmän public service-avgift snarare än en tv-avgift. Detta anser Piratpartiet är problematiskt.

Det betyder att alla som äger en mobiltelefon, iPad eller dator, i praktiken i stort sett alla, skulle tvingas betala tv-licens oberoende om de faktiskt använder dessa tekniska verktyg till att titta på SVT eller ej. Förr föddes man in i statskyrkan och tvingades betala kyrkoskatt om man inte valde att gå ur statskyrkan. Det systemet ansågs otidsenligt och plockades bort. Ska vi nu istället tvingas födas in i public service utan möjlighet att gå ur?

Hamilton pekar på det demokratiska värdet i att ha en väl fungerande public service. I dagens medielandskap ligger dock det demokratiska värdet snarare i de ofantliga möjligheter nätet ger människor att följa många olika nationella och internationella kultur- och nyhetskällor. Att tvingas betala för en av dem oavsett om man använder den eller ej är knappast något som stärker demokratin. Det är en föråldrad affärsmodell, som inte är vägen framåt för vare sig public service eller andra som verkar inom samma bransch.

Aftonbladets bloggarHur tycker du att tv-licensen ska utformas?

Anna Troberg
Partiledare Piratpartiet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Media & reklam

ÄMNEN I ARTIKELN

Media & reklam