Debatt

Äldrevård – en kassako för riskkapitalbolagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Moderatpolitiker: Vi måste förnya vår politik för äldreomsorgen

I dag anser tolv procent av väljarna att Nya Moderaterna har de bästa idéerna när det gäller vård och omsorg av våra äldre. Det är ett underkännande av dagens politik och något vi måste ta på allvar.

Många svenskar känner en oro inför att bli gamla och litar inte på att de kommer att få åldras med värdighet och att fortsätta ha ett gott liv som gammal. Vi har sett alltför många sorgliga exempel på äldreomsorg där det funnits stora brister. Om Nya Moderaterna ska nå vårt mål om att alla äldre ska få en vård och omsorg som präglas av hög kvalitet måste vi arbeta med ett antal frågor:

Använd LOV i stället för LOU.

I dag är det vanligt att kommuner upphandlar äldreomsorg och det kan leda till bättre kvalitet och ökad valfrihet för de äldre. Tyvärr leder upphandlingar allt för ofta till kortsiktighet bland entreprenörerna och oro bland äldre, anhöriga och personal.

Istället menar vi att kommunerna i större utsträckning borde använda sig av lagen om valfrihet (LOV) och ta fram tydliga kvalitetskriterier och fastlagda priser för äldrevården. Den äldre väljer sedan själv det äldreboende som passar honom eller henne bäst. Det liknar den äldrepeng som exempelvis används i Nacka. Vi är övertygade om att LOV, som infördes 2009, kommer att leda till ökad kvalité och ett mer långsiktigt tänkande inom äldrevården.

Rea inte ut våra äldre.

I många kommuner, exempelvis Stockholm, tävlar de som lägger anbud endast på kvalitet. Det är bra. Tyvärr använder fortfarande en del kommuner pris som en av faktorerna vid upphandling. Vi menar att det är fel att väga in pris vid upphandling och gynna de entreprenörer som lägger ett lägre pris. Detta är något som måste upphöra.

Äldrevården i Sverige har i dag blivit en kassako för riskkapitalbolag vars syfte är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Exempelvis ägs Carema och Attendo Care av bolag registrerade på skatteparadiset Jersey.

Vi har svårt att tolerera att välfärdsföretag som helt finansieras med våra gemensamma skattepengar anser att man som bolag inte ska vara med och bidra till vår gemensamma välfärd. Vi menar också att varje entreprenör ska vara skyldiga att redovisa hur mycket vinst de gör på respektive äldreboende för att

göra det tydligare vad våra gemensamma skattepengar går till.

Äldreboenden ska laga egen mat.

Bra och vällagad mat är viktigt för äldres välbefinnande. Vi menar att utvecklingen mot storskaligt producerad mat har gått alldeles för långt.

Alla äldre har rätt att känna doften av nylagad mat och det är förskräckligt att en stor del av landets äldre riskerar undernäring. Vi ser gärna att fler kommuner väljer att satsa på äldreboenden med egna tillagningskök och egna kockar som lagar en bra och god mat. På en del äldreboenden finns redan i dag egna kök vilket ofta är mycket uppskattat bland de äldre.

Sverige ska vara ett bra land att bli gammal i. Alla ska kunna åldras med värdighet och kunna känna trygghet.

På Nya Moderaternas partistämma för ett par veckor sedan antogs ett nytt kommunpolitiskt handlingsprogram, som är en bra början på förnyelsen av välfärdspolitiken. Nu måste riksdag och regering, men framförallt kommunerna, ta ett större ansvar för att utveckla och förbättra äldreomsorgen. Vårt mål är en äldrevård som sätter människan i centrum.

Margareta B Kjellin Christoffer Järkeborn

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt