Jonsons beskrivning är verklighetsfrämmande

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2013-11-04

Slutreplik/Superfängelser

Ulf Jonson ägnar några enstaka rader i sin replik över min artikel åt att bekräfta bilden av Kriminalvårdens verklighetsfrämmande syn på rättssäkerhet. ­Resten är ett försök till reklambroschyr i avsikt att vilseleda skattebetalarna.

Den stämningsansökan som Norrköpings tingsrätt har delgett Justitiekanslern avser Kriminalvårdens omfattande kränkningar av Europakonventionens artikel 6. Av Ulf Jonsons svar kan läsaren förledas att tro något ­annat.

Varken jag eller någon av ­mina medintagna har hört talas om att Ulf Jonson någonsin har besökt någon av avdelningarna vid miljardbunkrarna. Hans fascinerande beskrivning av vardagen därinne framstår därmed som en uppenbar skrivbordskonstruktion.

Justitieombudsmannen driver en omfattande kartläggning av rättssäkerheten vid placering av intagna på bunkern. Utredningen kommer att utgöra en hörnsten när jag tillsammans med de olagligt inspärrade möter Kriminalvården i rätten.

Jonsons skönmålning är förvånande när nyligen presenterad statistik visar att 83 procent av de som vårdats återfaller i brott. Samtidigt som Kriminalvården har satsat miljarder på bunkrar för att låsa in ett tjugotal personer.

Ulf Jonson, kan vi likt danskarna kalla en spade för en spade? Under min tid i bunkern fick jag som alla andra elva kronor i timmen utan att varken studera eller arbeta. Mina lönekvitton utgör ett viktigt led i bevisning vid den kommande rättegången.

Jag förstår att Kriminalvården värnar den ordning som ger myndigheten rätt i 96 procent av alla domstolsärenden mot intagna. Jonson borde i stället värna en verksamhet som är evidensbaserad och som försäkrar att Europakonventionens regler, och därmed en del av vår egen grundlag, inte kränks.

Torgny Jönsson

reclaimJustice.com