Slopa tanken på ett femte jobbskatteavdrag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2013-08-21

6F-facken: Investera i bostäder och järnväg i stället för att sänka skatterna

Höstbudgeten närmar sig och därmed politiska utspelen om budgetens innehåll. Det verkar som att den borgerliga alliansregeringen kommer att genomföra ett femte jobbskatteavdrag och höja gränsen för statlig skatt. Med ett sådant avdrag sänks statens inkomster och politikens möjligheter minskar. Vi ordföranden inom 6F – fackförbund i samverkan – kan inte se nyttan med ett femte jobbskatteavdrag. Inte minst därför att effekten på nya jobb inte ens är mätbar.

Sverige har under lång tid varit ett land i massarbetslöshet. Arbetslösheten har bitit sig fast på över åtta procent. Långtidsarbetslösheten ökar och allt fler ungdomar kommer permanent att hamna utanför arbetsmarknaden. Om regeringens höstbudget saknar verksamma åtgärder kommer det att vara för sent. Och en sak är säker: ett femte jobbskatteavdrag kommer inte att utrota massarbetslösheten. 

Vad Sverige istället behöver är en budget som ökar investeringarna. Inte minst den svenska infrastrukturen, i synnerhet järnvägsinfrastrukturen, behöver rustas upp. Här finns möjligheter för regeringen – om viljan finns – att tidigarelägga vissa investeringar.

Bostadsbristen är alarmerande och bostäder behövs för att människor ska kunna flytta dit jobben finns. Befintliga bostäder har dessutom ett skriande behov av upprustning och energieffektivisering. Det finns ett gammalt talesätt som säger ”En byggnadsarbetare sätter tre andra i arbete”. Det betyder att investeringar i bostäder och lokaler leder till nya jobb i andra sektorer. En politik för byggande, upprustning och energieffektivisering av bostäder är en politik för tillväxt.

I dag hålls svensk tillväxt nere av en dålig transportinfrastruktur och en orörlig bostadsmarknad. Investeringar i infrastruktur och bostäder ger inte bara direkt effekt genom de arbetstillfällen själva byggnationen ger utan effekten blir också långvarig genom ökad tillgänglighet och effektivitet.

För att upprätthålla den privata konsumtionen krävs också satsningar på dem med de lägsta inkomsterna. Allt för länge har landets arbetslösa fått vända sig till socialen för att ersättningsnivåerna i a-kassan är för låga. Genom höjt tak i a-kassan får de med lägst inkomster ökade marginaler och den ekonomiska tryggheten i samhället ökar. För att öka hushållens konsumtion är det mer effektivt att öka resurserna i konsumtionsbenägna grupper (de med lägre inkomster) än i mindre konsumtionsbenägna grupper (de med högre inkomster). Denna progressiva politik står i motsats till jobbskatteavdragen som till sin konstruktion ökar ju mer du tjänar. Det vill säga jobbskatteavdrag riskerar att leda till ökat privat sparande istället för ökad konsumtion.

Därför klingar det oerhört falskt när Fredrik Reinfeldt trummar på om att jobbskatteavdragen sätter folk i arbete. Svensk forskning visar tvärtom att jobbskatteavdraget effekter inte går att utvärdera. Därför vet vi inte om jobbskatteavdragen verkligen ökar sysselsättningen bland de människor som inte har ett jobb. Vad vi med säkerhet kan säga om jobbskatteavdragen är att de gynnar dem som redan har ett arbete och ju mer du tjänar desto mer får du i avdrag.

Genom att bland annat använda pengarna från ett femte jobbskatteavdrag och i stället investera i Sverige skulle många av de familjer som idag lever på marginalen få det bättre. Effekten av investeringar och utgiftsökningar är generellt sett större än vid skattesänkningar. Investeringar ökar aktiviteten i ekonomin och leder till ökad sysselsättning.

Vi ser på höstens budget, precis som på nästa års riksdagsval, som ett val mellan å en sidan en aktiv investeringspolitik för fler jobb och å andra sidan en passiv skattesänkarpolitik som dränerar välfärd och infrastruktur. Det är helt enkelt dags att slopa tanken på ett femte jobbskatteavdrag.

Janne Rudén, ordförande, SEKO

Johan Lindholm, ordförande, Byggnads

Mikael Johansson, ordförande, Målarna

Jonas Wallin, ordförande, Elektrikerna

Hans Öhlund, ordförande, Fastighets

6F – Fackförbund i samverkan