Vi i KD säger nej till kärnvapenförbudet

Lars Adaktusson och Mikael Oscarsson: Det viktigaste skälet är svenska medborgares säkerhet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det allra viktigaste skälet för Sverige att säga nej till kärnvapenförbudet är våra medborgares säkerhet, skriver Lars Adaktusson och Mikael Oscarsson.
Foto: TT
Det allra viktigaste skälet för Sverige att säga nej till kärnvapenförbudet är våra medborgares säkerhet, skriver Lars Adaktusson och Mikael Oscarsson.

DEBATT

DEBATT. På tisdagen genomförde regeringen en högnivåkonferens om kärnvapennedrustning och man lyfter fram visionen om en kärnvapenfri värld. Fortfarande saknas dock besked i den mest brännande frågan.

Sverige behöver säga nej till FN:s kärnvapenförbudskonvention, Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW).

Det vore naivt att tro att Vladimir Putins Ryssland, mullorna i Iran eller Nordkoreas Kim Jong Un skulle fästa någon vikt vid ett internationellt kärnvapenförbud och det skulle vara mycket farligt och ansvarslöst om västvärlden ensidigt avvecklade sina kärnvapen.

Samtliga kärnvapenmakter avfärdar därför kärnvapenförbudskonventionen och ett svenskt undertecknande skulle vara totalt verkningslöst i det viktiga arbetet mot spridning av dessa fruktansvärda massförstörelsevapen.

Faktum är att ett svenskt undertecknande av kärnvapenförbudet skulle vara direkt kontraproduktivt.

Världens mest centrala avtal för kärnvapennedrustning och icke-spridning heter Non-Proliferation Treaty (NPT). Det har varit i kraft sedan snart 50 år i Sverige och ännu längre internationellt. NPT har dessutom stöd och legitimitet hos samtliga erkända kärnvapennationer (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien).

Detta kommer dock inte att ställas som grundkrav för anslutning till TPNW. Det ställer till stora problem.

Att ta fram nya tekniska definitioner av vilka produkter som ska omfattas av förbudet och att bygga upp en helt ny struktur för att upprätthålla förbudet riskerar att stjäla både fokus och teknisk expertkompetens från det nedrustningsarbete som redan sker inom ramen för det befintliga icke-spridningsavtalet, NPT.

En övergång till TPNW skulle dessutom innebära att vi övergår från en norm som tillåter fem erkända kärnvapenmakter – till en helt ny norm som över en natt likställer USA, Frankrike och Storbritanniens kärnvapeninnehav med om Nordkorea eller Iran anskaffar kärnvapen. En sådan ordning skulle göra världen betydligt mer osäker.

Det allra viktigaste skälet för Sverige att säga nej till kärnvapenförbudet, är dock våra medborgares säkerhet.

Ett ja skulle förstöra det internationella samarbete som vi behöver ha med USA och Nato för att säkerställa försvaret av Sverige. Det skulle gå rakt i strid med den försvarsdoktrin som bygger på mycket nära samarbete med USA.

Ett svenskt undertecknande av kärnvapenförbudet skulle för det första försvåra samarbetet inom Partnerskap för Fred eftersom många av organisationens medlemsländer är beroende av skyddet från Natos kärnvapenparaply.

Det skulle för det andra äventyra samarbetsavtalet som Sverige har med USA och det skulle för det tredje effektivt stänga dörren till ett framtida medlemskap i Nato. Allt detta har amerikanska företrädare gjort klart.

För oss kristdemokrater är det uppenbart anser att det svenska försvaret behöver rustas upp och göras starkt, men vi inser samtidigt att försvarsförmågan måste byggas gemensamt med andra.

Sverige behöver sitt nära samarbete med USA och Nato, tills den dagen då vi själva blir fullvärdiga medlemmar av försvarsalliansen.

Finland valde att säga nej till kärnvapenförbudet mot samma bakgrund. Ett undertecknande skulle tillintetgöra Nato-optionen. Därmed betraktades kärnvapenförbudskonventionen som realpolitiskt omöjlig. Den svenska Försvarsmakten har också varit mycket tydlig i sitt remissvar;

”Sverige bör inte ansluta sig till FN:s konvention om ett förbud mot kärnvapen. Det gagnar inte Sveriges intressen”, som ÖB Micael Bydén uttryckte det.

Det är lätt att förstå att Vänsterpartiet, pacifister och de mest nitiska Nato-motståndare inom Socialdemokraterna kan landa i att förespråka ett kärnvapenförbud, men det är i grunden en verklighetsfrånvänd hållning.

Den rödgröna regeringens egen utredare, Lars-Erik Lundin, har noga utrett frågan noga och drar slutsatsen ”att Sverige varken bör tillträda eller underteckna konventionen i dess nuvarande form”.

Sanningen är att vi i Sverige och EU är både tryggare och bidrar bättre till frihet och säkerhet i omvärlden genom att säga nej till FN:s kärnvapenförbudkonvention.

Vi behöver inget symboliskt kärnvapenförbud för att försvara vanliga människor, demokratin och respekten för människovärdet. Det vi behöver är att värna dagens icke-spridningsavtal, NTP, och att snarast ansöka om svenskt medlemskap i Nato.

Regeringens utdragna process när det gäller kärnvapenförbudskonventionen har skadat Sveriges säkerhetspolitiska trovärdighet. Det är därför dags att den rödgröna regeringen ta ansvar.

Statsministern måste tydligt deklarera att Sverige säger nej till kärnvapenförbudet.


Lars Adaktusson, riksdagsledamot av Utrikesutskottet (KD)
Mikael Oscarsson, riksdagsledamot av Försvarsutskottet (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publicerad:

LÄS VIDARE