Var restriktiv med alkoholen i pandemin

Systembolaget: Ny rapport visar på riskerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sverige måste fortsätta med sin restriktiva alkoholpolitik för att minska negativa konsekvenser i samhället. Låt inte dagens kris bli morgondagens problem, skriver debattörerna.
Sverige måste fortsätta med sin restriktiva alkoholpolitik för att minska negativa konsekvenser i samhället. Låt inte dagens kris bli morgondagens problem, skriver debattörerna.

DEBATT. Pandemin har i grunden skakat om den svenska samhällsekonomin och arbetsmarknaden.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten och antalet varsel når historiskt höga nivåer och antalet korttidspermitterade i Sverige har gått från noll till en halv miljon på bara några månader.

Krisen vi befinner oss i är unik på många sätt men det finns saker vi kan lära av tidigare kriser och en ny rapport, som Systembolaget låtit Ramboll ta fram, visar att alkohol är en riskfaktor under samhällskriser.

Det finns ett tydligt samband mellan arbetslöshet och alkoholkonsumtion. Efter 90-talskrisen kunde forskning visa att riskkonsumtionen av alkohol ökade bland arbetslösa, och då särskilt arbetslösa män.

Jämställdhetsmyndigheten bedömer att arbetslösheten i Sverige kommer att öka mer bland män än kvinnor som en effekt av pandemin. Ur ett samhällsperspektiv är det helt centralt att insatser görs för att pressa tillbaka arbetslösheten och aktivt arbeta för att minska alkoholens skadeverkningar.

Rapporten visar också att alkoholkonsumtionen ökar bland de som är permitterade. Minskad social kontroll, ensamhet och isolering riskerar att leda till att fler i den här gruppen och deras närstående drabbas av alkoholrelaterade skador.

Många arbetsgivare upplever också att de har tappat den vardagliga kontakten med sina medarbetare. I kombination med att man kan vara hemma i upp till 20 dagar utan läkarintyg blir det svårare för chefer att upptäcka om en medarbetare dricker för mycket och sätta in hjälp i tid.

Men det är inte bara de som dricker för mycket som tar skada – alla i omgivningen påverkas.

I Sverige lever i dag 320 000 barn med en förälder som dricker för mycket. Det går redan nu att se tecken på att fler konsumerar alkohol i hemmet i stället för på restauranger och barer. När konsumtionen av alkohol i hemmet ökar riskerar även våld mot kvinnor och barn att öka. Något som landets kvinnojourer redan vittnar om.

Vi befinner oss fortfarande mitt i krisen och samhällets fokus ligger, med rätta, på att minska spridningen och de direkta konsekvenserna av pandemin. Men det kommer komma en dag när covid-19 hamnar i bakgrunden. Då är det viktigt att vi inte har glömt bort att arbeta med de andra delarna i vårt folkhälsoarbete.

Rapporten bekräftar vikten av den svenska restriktiva alkoholpolitiken för att minska alkoholens negativa konsekvenser i samhället och att detta är särskilt viktigt under en kris som denna.

De senaste beräkningarna från CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, visar inga tecken på att den totala alkoholkonsumtionen har ökat hittills under krisen. Men erfarenheterna från tidigare samhällskriser visar att alkohol är en riskfaktor, särskilt för personer som redan före krisen hade en riskfylld konsumtion.

För att minska risken för ökade alkoholskador och samhällskostnader efter krisen är det viktigt att samhället rustar för de långsiktiga folkhälsokonsekvenserna som den kan leda till. Vi på Systembolaget tar vår del av det ansvaret bland annat genom att följa konsumtionsvanornas utveckling genom månadsvisa mätningar så länge det finns ett behov, och genom att vi – som alltid – säljer alkohol med ansvar och omtanke för att färre ska fara illa.

Det finns stora möjligheter att inom ramen för den nya ANDTS-strategin säkerställa att samhället har såväl resurser som strategier för att just kunna möta de nya behoven.

Tillsammans kan vi hjälpas åt så att dagens kris inte blir morgondagens problem.


Magdalena Gerger, vd Systembolaget
Malin Sandquist, direktör Bolag och Samhälle, Systembolaget

Publisert: