Sverige riskerar hamna längst bak i vaccinkön

KD: Saktfärdigheten vi sett hittills måste få ett slut

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Om regeringen misslyckas även denna gång riskerar Sverige, som en liten läkemedelsmarknad, att hamna längst ned i prioriteringsordningen. Det skulle, milt uttryckt, få katastrofala följder för människors liv och levebröd, skriver debattörerna.
Om regeringen misslyckas även denna gång riskerar Sverige, som en liten läkemedelsmarknad, att hamna längst ned i prioriteringsordningen. Det skulle, milt uttryckt, få katastrofala följder för människors liv och levebröd, skriver debattörerna.

DEBATT. Vi står mitt uppe i en global kris och önskar inget annat än att denna epidemi ska vara över. Bara i EU har coronapandemin kostat drygt 130 000 människor livet. Krisen har orsakat stort mänskligt lidande och död.

Nu ropar hela världen efter ett vaccin. Men Sverige riskerar att hamna längst bak i vaccinkön. Sverige har nämligen bara viss produktionskapacitet av vaccin i dag, men den är långt ifrån tillräcklig. Att försöka bygga upp en vaccintillverkning nu är fruktlöst; en sådan process tar många år. Sverige är helt beroende av att upphandla vaccin från internationella läkemedelsbolag.

Trots att röster har höjts för att varna för ett sådant scenario, agerar regeringen saktfärdigt. En nationell vaccinsamordnare har förvisso tillsatts. Dock på tok försent, och dessutom med ett otydligt uppdrag. Enligt regeringen ska vaccinsamordnaren ”identifiera strategiska vägval för att skapa förutsättningar för en nationell tillgång till vaccin mot covid-19”.

Samordnaren saknar dock mandat att förhandla med bolagen, var vilar det ansvaret? Vaccinsamordnaren kan dessutom inte ensam ta ansvar för nationell tillgång till vaccin. Det minsta regeringen borde göra är att åtminstone resurssätta ett team runt samordnaren.

Sverige har tyvärr visat på oförmåga att planera och genomföra nödvändiga åtgärder snabbt i en krissituation. Sverige behöver stå i frontlinjen inom EU för att säkra vaccintillgången. Hur står sig Sverige i global konkurrens?

Trump-administrationen erbjöd i mars höga belopp till den tyska vaccinproducenten Curevac, för ensamrätt till deras vaccin. Förvisso bedyrade tyskarna att någon ensamrätt inte skulle ges, men USA:s beteende ger oss anledning att tro att det kommer att bli en dragkamp om vaccinet. Vi vill tro att den europeiska marknaden är solidarisk.

Frågan ska också sättas in i kontexten av läkemedelsproduktion i Europa i stort. Det mesta av de läkemedel vi använder i Europa produceras också i Europa.

Men råvarorna till dessa läkemedel kommer nästan uteslutande från andra delar av världen – inte minst från Kina. Det gör läkemedelsproduktionen oerhört sårbar. Detta inte minst mot bakgrund av de ökade spänningarna mellan västvärlden och Kina. EU-länderna behöver därför hitta sätt att diversifiera sin råvaruimport inom läkemedelssektorn.

EU-kommissionen har tagit fram en vaccinstrategi. Strategin har som mål att säkra snabb tillgång till vaccin för alla EU-länder till ett så rimligt pris som möjligt.

EU-kommissionen förhandlar med läkemedelsföretagen via sju medlemsländer, varav Sverige är ett. Därmed står det svenska hoppet nu till ett EU som håller samman.

EU-kommissionen har drygt 33 000 anställda, men de har inte erfarenhet av sjukvårdsfrågor då detta är medlemsstaternas befogenhet. Och där måste Sverige spela en aktiv roll.

Mycket i den svenska krisberedskapen kan ifrågasättas. Att regeringen är så sent ute både när det gäller testning och vaccinationsförberedelser är under all kritik.

Region Stockholm tog i början av maj fram vaccinationsstrategi. Detta med huvuduppdraget att utreda hur man bäst kan vaccinera sina invånare, den dagen då ett vaccin finns.

Sverige måste vara förberett, med en tydlig plan för hur prioriteringar ska göras. Det är dags för regeringen att ge Folkhälsomyndigheten ett tydligare uppdrag för att planera för vaccinering. Och det brådskar. Den saktfärdigheten vi sett hittills måste få ett slut. I en kris krävs handlingskraft. Politiken måste ta sitt ansvar och inte stjälpa över allt ansvar på myndigheterna.

Nu står vi mitt i krisen och söker vägar ur den. Om regeringen misslyckas även denna gång riskerar Sverige, som en liten läkemedelsmarknad, att hamna längst ned i prioriteringsordningen. Det skulle, milt uttryckt, få katastrofala följder för människors liv och levebröd.


Ella Bohlin, vårdutvecklingsregionråd, Region Stockholm (KD)
Sara Skyttedal, Europaparlamentariker, förhandlare avseende medicinbrist i Europa i Europaparlamentets Industriutskott (KD)
David Lega, Europaparlamentariker (KD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE