S, lyssna på LO i migrationsfrågan

Moderaterna: En ödesfråga för Sverige och de som söker sig hit

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Kulmen nåddes 2015, då 163  000 personer sökte asyl i Sverige och det blev uppenbart att Sverige inte klarade av uppgiften. Sverige är nu i stort behov av en hållbar migrationspolitik, skriver Maria Malmer Stenergard (M) och uppmanar Socialdemokraterna att lyssna på vad LO har att säga om saken.
Foto: Fredrik Wennerlund /TT
Kulmen nåddes 2015, då 163  000 personer sökte asyl i Sverige och det blev uppenbart att Sverige inte klarade av uppgiften. Sverige är nu i stort behov av en hållbar migrationspolitik, skriver Maria Malmer Stenergard (M) och uppmanar Socialdemokraterna att lyssna på vad LO har att säga om saken.

DEBATT

DEBATT. Migrationspolititiken i Sverige har under allt för lång tid präglats av en ryckighet, önsketänkande och ogenomtänkta kompromisser. Kulmen nåddes 2015, då 163  000 personer sökte asyl i Sverige och det blev uppenbart att Sverige inte klarade av uppgiften.

Sverige är nu i stort behov av en hållbar migrationspolitik. En sådan politik måste utgå från hur integrationen i Sverige fungerar – eller snarare inte fungerar. Vi har områden runt om i landet med otrygghet, bidragsberoende, trångboddhet och dåliga skolresultat.

För att komma till rätta med de omfattande integrationsproblemen, krävs att Sverige för en stram migrationspolitik, för lång tid framöver. Det är inte rätt eller rättvist att bara välkomna människor innanför Sveriges gränser, utan att ta ansvar för att de också får en möjlighet att komma in i det svenska samhället.

Moderaterna har gång på gång, och sedan vår omprövning av migrationspolitiken, efterlyst en bred parlamentarisk utredning, som ger politiken brett stöd i riksdagen och bred respekt hos svenska folket.

I stället har S+MP-regeringen valt att tillsammans med regeringsunderlaget staka ut en mer generös riktning för migrationspolitiken. Dels genom ytterligare asylgrund och dels genom ett nu aktuellt lagförslag om att utöka rätten till familjeåterförening i Sverige.

Men allt fler inser det orimliga i detta. LO anser i sitt remissvar i mars 2019 att det är olyckligt att politiken drivs i en mer generös riktning utan att det har föregåtts av en ordentlig genomlysning av migrationens effekter på det svenska samhället

Det LO ger uttryck för är precis det vi länge efterfrågat. Om regeringen inte vill lyssna på oss, så kan de väl åtminstone lyssna på LO?

Men det är inte bara LO som har haft kritiska synpunkter på regeringens lagförslag. Migrationsverket menar att ett redan komplext regelverk nu blir ännu mer komplext. Myndigheten vill att ett helhetsperspektiv ska antas i det fortsatta arbetet med reformer på utlänningsrättens område.

Migrationsöverdomstolen, högsta instans för migrationsärenden i Sverige, pekar på att det i lagförslaget saknas en närmare analys av hur den utökade rätten till familjeåterförening kan komma att påverka tillströmningen av ärenden i Sverige.

Allt detta är allvarligt och visar med med all önskvärd tydlighet behovet av en bred parlamentarisk utredning som tar ett helhetsgrepp. Tyvärr tycks det inte vara regeringens ambition. För Moderaterna är det inte ett alternativ att ingå i en utredning, som enbart berör ett fåtal frågor och vars enda syfte är att göra politiken mer generös. Det är dock så utredningen hittills har presenterats av migrationsminister Morgan Johansson (S) utåt.

Nu är tid att ta verkligt ansvar. För det krävs att ett antal frågor ligger på bordet:

  1. Återvändandefrågorna. Tiotusentals personer vistas i dag illegalt i Sverige. Polisen har svårt att verkställa utvisningsbeslut och många som ska lämna landet försvinner i stället in i ett växande skuggsamhälle. Den utvecklingen måste stoppas. Ett nej ska vara ett nej.

  2. Medborgarskapet. Det behövs ny lagstiftning för det svenska medborgarskapet, som motsvarar det som gäller i jämförbara länder och som bidrar till bra integration.

  3. Familjeåterförening. Regeringens lagförslag innebär ett budskap till omvärlden om att Sverige återgår till en mer generös migrationspolitik. Tyskland och Danmark har fortsatta begränsningar på detta område. Vi kan inte heller på detta område avvika alltför mycket från våra grännländer.

  4. Kvalificering in i välfärden. De som kommer till Sverige bör stegvis få rätt till olika bidrag och sociala förmåner i högre grad, i takt med att man jobbar, betalar skatt och blir svensk medborgare.

En ansvarsfull svensk migrationspolitik är en ödesfråga. Dels för att samhället ska fungera och hålla ihop, men också för att det är vårt ansvar mot dem som söker sig till Sverige och får stanna här.

Nu är hög tid för Socialdemokraterna att ta ansvar och hög tid för den parlamentariska utredningen att komma igång. Lyssna på LO, Socialdemokraterna!


Maria Malmer Stenergard, Ordförande Socialförsäkringsutskottet, Migrationspolitisk talesperson (M).


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE