Ohederligt att jämföra oss med Donald Trump

Replik från Margot Wallström om kärnvapenförbudet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

 Att jämföra Sveriges regering med Trump och påstå att vi böjer oss för stormakter är inte hederligt. Det skadar den seriösa debatt som finns om kärnvapennedrustning och riskerar att försvaga arbetet för en kärnvapenfri värld, skriver utrikesminister Margot Wallström (S).
Att jämföra Sveriges regering med Trump och påstå att vi böjer oss för stormakter är inte hederligt. Det skadar den seriösa debatt som finns om kärnvapennedrustning och riskerar att försvaga arbetet för en kärnvapenfri värld, skriver utrikesminister Margot Wallström (S).

REPLIK. I Aftonbladet den 16 juli ger Beatrice Fihn tyvärr en felaktig bild av regeringens arbete med kärnvapennedrustning och målet med regeringens politik.
Vårt mål är en kärnvapenfri värld och Sverige är sannolikt det land i världen som just nu gör mest för kärnvapennedrustning.

Sedan 2014 har regeringen bland annat återupprättat folkrätts- och nedrustningsdelegationen, tillsatt en ambassadör för kärnvapennedrustning och varit ordförande i Haag-koden mot spridning av ballistiska missiler. Vi har anslutit oss till det humanitära initiativet som uppmärksammar kärnvapens katastrofala humanitära konsekvenser.

Vi är aktiva i alla kärnvapennedrustningssammanhang och arrangerade senast i juni ett framgångsrikt internationellt ministermöte om kärnvapennedrustning. Mötet resulterade i ett åtagande att förmå kärnvapenmakterna att ta steg mot kärnvapennedrustning.

Många inflytelserika länder står nu bakom detta viktiga initiativ som ska leda till handling vid nästa års konferens om icke-spridningsfördraget NPT.

Vi har varit starkt engagerade på Koreahalvön och för bevarandet av den kärntekniska överenskommelsen med Iran. Sverige blir ordförande i IAEA i höst.
Vi inrättar nu ett kunskapscenter om kärnvapen och ser till att svensk kompetens stärks och kommer till nytta i arbetet för att få bort kärnvapen. Vi stödjer ett sekretariat för kärnvapennedrustning inom FN, som gör det lättare att följa upp åtagandena för kärnvapennedrustning. Hittills har det inte funnits ett sådant.

Efter noggrant övervägande valde regeringen att inte underteckna FN-konventionen mot kärnvapen i dess nuvarande form. Konventionen är en viktig signal, men delar av dess innehåll var problematiskt, vilket vi pekade på i vår röstförklaring år 2017. Vi kunde heller inte bortse från att det saknas stöd i riksdagen för att ratificera avtalet – en förutsättning för att fatta större beslut om svensk säkerhetspolitik.

Givet den verkligheten bedömer regeringen att det finns mer effektiva sätt att arbeta för en kärnvapenfri värld. Sverige blir observatörer till konventionen för att bidra till dess utveckling.

Vi har heller inte stängt dörren till ett framtida undertecknande, frågan kan exempelvis hamna i nytt ljus efter icke-spridningsavtalets översynskonferens nästa år.

Jag delar Fihns syn på kärnvapenhotet och respekterar ICAN:s viktiga arbete. Det är särskilt viktigt i relation till de länder som förespråkar kärnvapenavskräckning.

Men att jämföra Sveriges regering med Trump och påstå att vi böjer oss för stormakter är inte hederligt. Det skadar den seriösa debatt som finns om kärnvapennedrustning och riskerar att försvaga arbetet för en kärnvapenfri värld.

Margot Wallström, utrikesminister (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE