Nej, trä är brandsäkert och klimateffektivt

Replik från träbranschen om husbyggen i trä till Plåt & Ventföretagen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att 2020 säga att vi saknar bevis för att trä är bättre ur klimatperspektiv framstår som verklighetsfrånvarande och tämligen arrogant, skriver Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen och Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä.
Att 2020 säga att vi saknar bevis för att trä är bättre ur klimatperspektiv framstår som verklighetsfrånvarande och tämligen arrogant, skriver Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli, David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen och Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä.

REPLIK. Johan Lindström, vd för Plåt & Ventföretagen, hävdar i Aftonbladet 7/1 att den ökade produktionen av flerbostadshus i trä är farlig och saknar trovärdighet gällande miljöfördelar.

Argumenten som Lindström anför är dels att trähus har bristande brandsäkerhet samt att det inte finns belägg för att trä är bättre ur klimatsynpunkt än andra material. Låt oss bemöta dessa märkliga påståenden.

Sverige har liksom övriga Europa höga tekniska krav på byggnader. Kraven är funktionsbaserade, vilket innebär att oavsett material ska en byggnad uppfylla samma krav avseende brandsäkerhet. En brand är en fruktansvärd upplevelse för den som drabbas och ska alltid förebyggas.

Om olyckan trots allt är framme finns det inget material som inte påverkas. Trä kan brinna, betong kan spjälkas och stål kan mjukna och kollapsa. För att förhindra detta finns olika tekniska lösningar, exempelvis kan trä ytbehandlas eller kläs med gips och stål kan brandskyddsmålas.

Att 2020 säga att vi saknar bevis för att trä är bättre ur klimatperspektiv framstår som verklighetsfrånvarande och tämligen arrogant. Byggindustrin är Sveriges värsting vad gäller CO2-utsläpp. Sektorn står för över 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser och större delen kommer från produktionen av byggmaterial, främst cement och stål.

Att bygga med träbaserade system är långt mer klimateffektivt än med övriga material, oavsett om man mäter livscykelanalys eller enbart uppförandet av byggnaden. Detta bekräftas av flertalet studier, exempelvis Sveriges Byggindustriers rapport ”Minskad klimatpåverkan från flerbostadshus” från 2018.

Om Sverige ska nå klimatmålen måste vi tillsammans ändra sättet vi bygger på och materialen vi använder. Det är en dålig start att sitta i sin egen damm och skriva debattartiklar, en bättre start på decenniet vore istället att sträcka ut en hand för samverkan i dessa viktiga frågor.

Låt oss börja decenniet med ett grönt skifte.


Susanne Rudenstam, chef Sveriges Träbyggnadskansli
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen
Mathias Fridholm, direktör Svenskt Trä


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Texten är en replik. Läs hela debatten här

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE