ÅSIKT

Ni sänker nivån med felaktiga påståenden

Replik från Naturskyddsföreningen och WWF om klimatvänliga byggen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Att ställa ett miljömål, klimat, mot flera andra mål, strider inte bara mot regeringens ambitioner utan är direkt oansvarigt gentemot hela samhället, skriver debattörerna.
DEBATT

REPLIK. Lena Ek och Per-Olof Sjöö påstår att miljörörelsen gör allt för att försvåra tillgång till trä. Detta påstående är lika anmärkningsvärt som felaktigt.

Problemet handlar inte främst om tillgången till råvara. Det handlar snarare om vad råvaran används till och, framför allt, på vilket sätt den tas ut ur skogen.

Att ställa ett miljömål, klimat, mot flera andra mål, strider inte bara mot regeringens ambitioner utan är direkt oansvarigt gentemot hela samhället. Alla mål ska nås, och här behövs en förändrad attityd inom skogsbranschen.

Brukandet av skogen måste ske hållbart och anpassas till ekosystemens ramar. Flera miljökvalitetsmål som rör skogen bedöms inte kunna nås med dagens styrmedel, ändå fortsätter skogsbruket att förstöra livsmiljöer för skogens cirka 900 hotade arter.

Skogen har potential att ge klimatnytta genom att ersätta klimatbelastande material, främst genom att bygga in kol i långlivade produkter såsom byggnader.

Detta fungerar endast om förnybart material verkligen ersätter icke förnybart. I dag används dock större delen av råvaran till kortlivade produkter. Ska skogen räcka för samhällets alla mål krävs minskad resursförbrukning, ökad hushållning och effektivisering.

Vi har stora utmaningar framför oss för att nå mål inom såväl biologisk mångfald som klimat.

Men istället för att öppna upp för en dialog om hur skogen bäst kan användas, sänker Ek och Sjöö debattnivån till botten genom att helt felaktigt och ogrundat peka ut hela den svenska miljörörelsen som motståndare till att använda trä som byggnadsmaterial.

Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen
Peter Westman, naturvårdschef, Världsnaturfonden WWF

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM