ÅSIKT

Viktigt att ha dialog med alla länder

Replik från Anders Österberg om FN:s säkerhetsråd

Anders Österberg svarar Gunnar Hökmark.
DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

REPLIK. Gunnar Hökmark skriver att ”Sverige har värvat röster och lovat gentjänster av flera olika slag. Det är ett oacceptabelt agerande.”. Bakgrunden är att Sverige har tagit plats i FN:s säkerhetsråd.

En av denna regerings största utrikespolitiska framgångar, en kandidatur som även den förra borgerliga regeringen stod bakom.

Dock nämner inte Hökmark med ett ord i sin artikel om varför det är bra att Sverige tagit plats i säkerhetsrådet. När Sverige redan i första röstomgången i FN:s generalförsamlings tog plats i säkerhetsrådet är det ett bevis på den stora trovärdighet och popularitet som Sverige har i omvärlden.

Medlemskapet i FN:s säkerhetsråd innebär en viktig möjlighet för Sverige att bidra till internationell fred och säkerhet.

I dagens allt mer globaliserade värld påverkas Sverige direkt av de konflikter som råder i världen. Det är självklart att vi ska vara med och bidra i arbetet för att bekämpa pågående och förebygga att nya konflikter uppkommer.

Det Hökmark inte heller nämner med ett ord är att det som rapporteras av Aftonbladet och Expressen inte bevisar att några gentjänster har utlovats och innehåller inget nytt i sak.

Kampanjen byggde på att länder skulle rösta på oss för att vi för en bra politik. Däremot händer det att länder byter röster med varandra. Röstbyten är ett verktyg som så gott som alla länder använder sig av. Det vet Hökmark om. Men Sverige skulle aldrig rösta på en kandidat som vi inte stödjer.

Varför pratar då regeringen ibland med länder som inte delar vår värdegrund?  Det är viktigt för Sverige att ha dialog med alla länder – även sådana där vi har olika uppfattning om exempelvis demokrati och mänskliga rättigheter.

Vi arbetar för utveckling också i länder där vi inte är överens med regeringarna. Det har också visat sig vara en bättre strategi än isolering.


Anders Österberg, riksdagsledamot, ers utrikesutskottet (S)