ÅSIKT

Vi tog emot flyktingar – nu blir vi straffade

Kommunalråd i öppet brev: Vad håller statens myndigheter på med?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge, skriver ett öppet brev till IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund (till höger) efter gårdagens besked att Östra Göinge ska betala 3,5 miljoner i vite. (Faximil från Kristianstadsbladet)
DEBATT

DEBATT. Öppet brev till IVO:s generaldirektör Gunilla Hult Backlund.

Det är något allvarligt fel i Sverige. Statliga myndigheter gaddar ihop sig och jagar en av de kommuner i landet som tagit störst ansvar för mottagande av flyktingar. Är det inte tvärtom staten ska agera? Borde inte sådana kommunerna få en positiv särbehandling? Eller?

Östra Göinge med drygt 14 200 invånare har välkomnat flyktingar av alla slag sedan tidiga 90-talet. Hos oss har många tusen genom åren fått möjlighet att börja sina nya liv i Sverige. Det är jag mycket stolt över. Men detta är tydligen inte tillräckligt för statens myndigheter. 

Därför har Migrationsverket, IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och förvaltningsdomstolarna tillsammans och i samförstånd kommit fram till att Östra Göinge kommun ska betala 3,5 miljoner kronor i vite till staten, för att vi inte tagit emot ännu flera flyktingar. Joonas Terje, enhetschef på IVO,uttalar den 3 december 2016 till och med att det är principiellt viktigt att Östra Göinge får betala vite. 

Då ska man veta att i alla jämförelser av Sveriges kommuners flyktingmottagande är Östra Göinge med i toppen. Jag kan inte annat än ta mig för pannan. Vad håller statens myndigheter på med?

Bakrunden till dagens situation är att under 2013 ökade antaletflyktingar markant. Trots det fortsatte staten tillåta kommuner att vägra ta emot flyktingar, vilket många gjorde. Det var tydligen inte så att alla behövde öppna sina hjärtan, utan bara några.

Allra minst skulle de rika kommunerna i tillväxtregionerna, såsom Fredrik Reinfeldts egen hemkommun Täby, behöva öppna sina hjärtan eller plånböcker.   

Extra besvärligt blev läget 2013 för alla de ensamkommande barn som fastnade i ankomstboenden. Därför beslutade Riksdagen om ett tillägg i LMA (Lagen om mottagande av asylsökande), som innebar att alla kommuner blev skyldiga att ta emot ensamkommande barn från den 1 januari 2014. Avsikten var att kunna placera barnen snabbare och att nå en jämnare fördelning mellan kommunerna.

För tillämpning av lagen fastställde Migrationsverket dock ett regelverk, som var helt i strid med Riksdagens avsikt. I stället för att jämna ut så förstärktes obalanserna mellan kommunerna. De som redan tog emot många flyktingar fick nu ta emot ännu flera barn. 

För Östra Göinges del innebar det att dubbelt så många ensamkommande barn, som vår andel, anvisades oss under 2014–2015. Detta samtidigt som flera hundra andra flyktingbarn kom till kommunen med sina vuxna anhöriga och samtidigt som andra kommuner köpte platser för sina ensamkommande barn av privata hem i Östra Göinge.

Östra Göinge har aldrig vägrat att ta emot ensamkommande barn eller andra flyktingar. Vi har däremot tydligt sagt ifrån mot orimliga myndighetsbeslut genom att överklaga dem, vilket är en grundläggande rättighet i en rättsstat. Lika grundläggande är att när förvaltningsdomstolarna inte bifallit Östra Göinges överklaganden så har vi rättat oss efter det. Men för IVO så räcker tydligen inte det, utan nu ska viten utkrävas. 

Varför, generaldirektör Gunilla Hult Backlund? Är det för att avskräcka andra från att överklaga myndighetsbeslut? Är det för att demonstrera din myndighets makt? Jag hoppas inte det, för då är det verkligen något allvarligt fel i Sverige. 


Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande i Östra Göinge (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.