ÅSIKT

Alltid ska nån annan lösa problemen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Skulle Göteborg förlora bilindustrin är det givetvis ett hårt slag mot staden. Jag förstår människors oro och rädsla. Jag förstår politikernas kamp för att bilföretagen ska överleva. Jag förstår till och med att Göran Johansson hoppas på att regeringen och staten ska ta över ägandet en tid. Lokalpolitikernas dilemma vid stora omstruktureringar och kriser är att de hamnar i kläm mellan en brutal verklighet och det folkliga kravet på konkreta åtgärder. Det naturliga för en politiker i den här situationen är att kräva att någon annan ska fixa problemet.

Vid de första stora industrirationaliseringarna satsade Norrlandspolitiker stora pengar på att åka till Stockholm och uppvakta regeringen. Samma mönster hittar vi bland lokalpolitiker under den stora omstruktureringen av försvaret.

Strategin är inte särskilt framgångsrik. Politikerna framstår som maktlösa och inte särskilt handlingskraftiga. I krissituationer borde politikerna hitta alternativa lösningar och ha förmågan att se det nya näringslivet. Det är politikens uppgift! Politiker ska inte agera bevarare av det gamla utan ha förmågan att hitta nya konstruktiva lösningar på de strukturkriser som uppkommer.

Politiker ska vara en trygghet för människor och inte de som står längst fram på barrikaden och hojtar och kräver att någon annan ska lösa problemet.

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM