ÅSIKT

Rikskronofogden lever kvar i sitt stuprör

Slutreplik från Lennart Sohlberg myndigheter på landsbygden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Rikskronofogde Christina Gellerbrant låtsas att hon inte förstår och hänvisar till det egna stupröret och dess behov, skriver Lennart Sohlberg.

SLUTREPLIK. Jag tror att rikskronofogde Christina Gellerbrant Hagberg egentligen förstår vad jag försöker säga: nämligen att statliga myndigheters organisering, faktiskt spelar stor roll för kompetensförsörjningen och utvecklingsmöjligheterna på orter och bygder utanför storstäder och residensstäder.

Men hon låtsas att hon inte förstår och hänvisar till det egna stupröret och dess behov. Som om Kronofogdemyndigheten och andra statliga myndigheter bara är till för sina egna och sina direkt berörda ”kunders” behov.

Samtidigt dissar hon människor på landsorten, vår utbildningsnivå, vår kompetens och och landsortens möjlighet att attrahera och skapa utvecklingsmöjligheter för den ”kvalificerade” personal Kronofogdemyndigheten behöver. 

Rikskronofogden påstår också att orter som Mora skulle diskvalificeras från att ha statliga jobb för att vi saknar högskoleverksamhet. Det är inte bara kränkande, det är också djupt okunnigt. Det finns väl fungerande Högskolecentra för att underlätta distansstudier på en lång rad mindre orter. I Mora också. Apropå digitalisering…

Sånt här gör oss förbannade! Det är ju precis den inställningen som gör att allt fler statliga myndigheter drar sig undan från mindre orter. Skatteverket var för några år sedan ett annat sorgligt exempel, där dock regeringen lyckades få hejd på en del av ”stollerierna”.

Argumentet ”det beslut vi har fattat ger oss bättre långsiktiga förutsättningar att genomföra vårt uppdrag och utveckla vår verksamhet” säger i all sin enkelhet allt. Christina Gellerbrant Hagberg väljer att enbart titta ner i sitt stuprör och vägrar att befatta sig med hängrännorna som ska förse dem med vatten!

Och kanske värst av allt, hon går med sin regionala centralisering emot regeringens och en bred riksdagsmajoritets avsikter med regionalpolitiken. Detta i ett läge när regeringen har svårt att ingripa mot myndighetens beslut. 

Ordet som ligger närmast för att beskriva detta förfaringssätt är nog – myteri!


Lennart Sohlberg, oppositionsråd i Mora (S)

Artikeln är en slutreplik. Läs hela debatten här:

ARTIKELN HANDLAR OM