Debatt

Sveriges engagemang för Ukraina fördjupas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Margot Wallström: Ett EU-närmande förutsätter breda reformer

Utrikesminister Margot Wallström (S)
Utrikesminister Margot Wallström (S)

I dag gör jag mitt första besök i Ukraina som utrikesminister. I dag ratificerar också riksdagen det unikt omfattande associeringsavtalet mellan Ukraina och EU. Dessa två händelser skickar ett tydligt budskap: Sveriges engagemang för Ukraina består och fördjupas.

Regeringens ställningstaganden om Ukraina vilar på en stabil grund i riksdagen och i den svenska opinionen. Sverige har alltid stått upp för ett öppet Europa. Vi värnar EU-fördragets artikel 49 om möjligheterna att bli medlem i EU. Vi har sedan vårt eget EU-inträde varit drivande i EU:s utvidgningspolitik och i arbetet med att integrera oss med länder i Östeuropa. Ukraina är här ett viktigt land.

Regeringens politik följer tre parallella spår: sammanhållna åtgärder från EU mot Rysslands aggression, stöd till Ukrainas reformagenda och långsiktigt arbete för en fredlig utveckling i vår del av världen.

För den svenska regeringen är det självklart att stå fast vid stödet för Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. I grunden finns här folkrättsliga principer. Det är det ukrainska folkets självklara rätt att få göra sina egna vägval för sitt lands framtid. Rysslands olagliga annektering av Krim och Sevastopol och den ryska militära aggressionen i östra Ukraina är ett brott mot folkrätten. Låt mig understryka allvaret i att dessa brott mot principerna för vår världsordning begås av en permanent medlem av FN:s säkerhetsråd.

Sverige stödjer de sanktioner mot Ryssland som vi har enats om inom EU. Destabiliseringen av Ukraina måste upphöra och Minskprotokollet måste respekteras. Så sent som i förra veckan bestämde EU:s medlemsländer att utvidga listningen av personer som omfattas av EU:s reserestriktioner och frysning av tillgångar. EU-länderna enades också om att om situationen så kräver, överväga ytterligare sanktionsområden.

Resultatet i det ukrainska parlamentsvalet i oktober bekräftade viljan till reformer. Vi vill se en utveckling mot en stabil demokrati och rättsstat, en öppen ekonomi med ökat välstånd och trygghet för alla medborgare och ökad respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Genom att stärka de ekonomiska banden och identifiera nödvändiga reformer för ett fortsatt EU-närmande stöds Ukraina i övergången till en fungerande marknadsekonomi. Riksdagens ratificering av associationsavtalet är ett uttryck för Sveriges långsiktiga stöd och för vår vilja att fördjupa relationerna med Ukraina på alla områden.

Ett EU-närmande förutsätter breda och djupgående reformer. Det handlar om reformer för en oberoende och effektiv rättsstat och decentralisering för att föra den offentliga makten närmare medborgarna. Transparens i offentlig förvaltning, kamp mot korruption och ökad jämställdhet är grundläggande förutsättningar

Svårigheterna ska inte underskattas. År av vanstyre har lämnat djupa sår. Så har också den ryska aggressionen. Men det finns en möjlighet till en bättre framtid – om alla tar sitt ansvar. De politiska ledarna får inte upprepa misstaget från 2004 års orangea revolution, då de personliga ambitionerna tilläts skymma det nationella intresset.

Parallellt med vårt arbete genom EU tänker vi fortsätta vårt omfattande bilaterala bistånd, på över 200 miljoner kronor per år. Vi bidrar till att stärka demokratin och till konkreta projekt till stärkt skydd för mänskliga rättigheter, en stärkt rättsstat och åtgärder mot korruption. Vi stödjer reformer av offentliga institutioner och en stärkt roll för det civila samhället i reformarbetet. Vi hör till de ledande bland utländska partners när det gäller energieffektivisering som kan göra Ukraina mindre beroende av utländsk gas. Sverige bidrar humanitärt inför vintern, bland annat med 35 miljoner kronor till olika internationella aktörer för att hjälpa de människor i östra Ukraina som drabbats hårdast av konflikten.

Ukraina behöver en långsiktig strategi för landets utveckling. Och vi behöver gemensamt arbeta långsiktigt för att skapa förutsättningar för avspänning och en fredlig utveckling i vår del av världen. Det måste ske stegvis och metodiskt, genom en uppriktig dialog som utgår ifrån folkrättens principer. Ett enat EU och ett samlat agerande med våra partners utifrån vår gemensamma värdegrund  är avgörande för att uppnå gemensam säkerhet i en ny tid.

Utmaningarna för Ukraina är i dag enorma. Men vi såg den kraft och beslutsamhet som visades upp på Majdan av hundratusentals människor som för ett år sedan trotsade vinterkylan i Kiev för att protestera mot vanstyre. Det är den kraften, och den beslutsamheten, som väcker hopp om att en bättre framtid är möjlig.

Margot Wallström

Utrikesminister (S)

En längre version av denna debattartikel publiceras samtidigt i tidningen Ukrainska Pravda.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt