ÅSIKT

Kommer Sverige sälja vapen även efter valet?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Svenska Freds: Stefan Löfven (S) duckar om vapenexporten

Med få dagar kvar till valet vägrar Stefan Löfven att svara på frågan om huruvida det militära samarbetet med diktaturen Saudiarabien ska att avbrytas eller inte. Avtalet ska ”beredas” och ”utredas”. Detta duger inte som svar från en aspirerande statsministerkandidat. Väljarna har rätt att veta vilken vapenexportpolitik de röstar på den 14 september. Socialdemokraterna fattade ett historiskt viktigt beslut på sin senaste partikongress. Det framtidskontrakt som antogs anger klart och tydligt att partiet inte godtar vapenexport till diktaturer och länder som grovt kränker mänskliga rättigheter. Därför är det beklagligt att Löfven trots det väljer att gå vapenindustrins ärenden.

Saudivapen-affären visar hur S-regeringen 2005 var villig att gå med på i princip vilka motkrav som helst för att få sälja det militära radarsystemet Erieye till Saudiarabien. Ansvariga för förhandlingarna föreföll representera vapenföretaget Saab snarare än regeringens fastlagda utrikespolitik och regler för vapenexport, där respekten för mänskliga rättigheter i mottagarlandet är ett centralt villkor och väpnad konflikt ett hinder för en vapenaffär.

I stället skulle vapenexporten till Saudiarabien och stödet till vapenindustrin säkras till varje pris. Vid förhandlingsbordet och bakom stängda dörrar betydde arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter inte längre någonting. Är det denna politik som S ska fortsätta driva om partiet vinner valet?

Under 2013 uppgick vapenexporten totalt till 11,9 miljarder kronor. 4,8 miljarder, eller 40 procent, rörde vapenaffärer med förtryckare. Det är en mer än en fördubbling jämfört med 2009. I våras genomförde Amnesty Sverige en opinionsundersökning som visade att fyra av fem i Sverige vill stoppa vapenexporten till diktaturer.

Svenska Freds har inför valet gett alla riksdagsledamöter möjligheten att berätta för väljarna om sin politik genom en enkät om vapenexport. De flesta partier har tagit chansen att göra det men Socialdemokraterna utmärker sig genom en väldigt låg svarsfrekvens. Bara var tionde socialdemokratisk riksdagsledamot har svarat. Dessvärre går detta inte att tolka som något annat än ett försök att vilja ducka för denna fråga.

I ett försök till att förklara varför det skulle vara mindre illa att sätta ett militärt radarsystem i händerna på en diktatur än att exportera pansarvärnsvapen eller bygga en vapenfabrik, svarar Löfven att ”det finns ingen svart eller vit skala här, den kan faktiskt vara ganska nyanserad”. Var ligger logiken i att förbjuda export av robotar, men tillåta försäljning av ett system som används i stridsledningen? Var på denna svart-vita skala placerar Löfven det faktum att Saudiarabien är en diktatur som förtrycker och avrättar sin egen befolkning, varit inblandad i krig mot Jemen och hjälpt till att slå ner demokratirörelsen i Baharin?

Löfven hävdar vidare att S ”i åratal” har motionerat om att få till stånd en förändring av vapenexporten. Det stämmer att S har lagt förslag i riksdagen om att stoppa vapenexporten till diktaturer. I opposition. Senast S satt i regeringsställning röstades liknande förslag i riksdagen ner, även de som lagts av partikamrater. Det är självklart utmärkt att S-kongressen fattade ett välbehövligt beslut om vapenexporten, men nu är det dags att följa medlemmarnas vilja och omsätta beslutet i praktisk politik. Då går det inte att sväva på målet.

Väljarna måste få veta vilken vapenexportpolitik de röstar på om de väljer S och Löfven den 14 september.

Det är dags att sluta ducka i vapenaffärerna.

Anna Ek