Debatt

Huliganer ska kunna listas inför matcher

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Beatrice Ask: Idrottsklubbar och arenor ska få tillgång till polisregister för att kunna identifiera huliganer med tillträdesförbud

Ridande poliser övervakar supportergrupper och försöker hålla isär dem

Ridande poliser övervakar supportergrupper och försöker hålla isär dem

Foto: Andreas Hillergren

Det finns de som utnyttjar stora idrottsevenemang för att ställa till bråk utöva våld. Det kan vi aldrig acceptera. Idrott och våld hör inte ihop. Alliansregeringen har därför sedan 2006 gjort flera viktiga insatser för att förebygga och stävja idrottsrelaterat våld.

Lagen om tillträdesförbud blev effektivare 2009 på förslag från regeringen. Polisen fick bland annat möjlighet att direkt till åklagare anmäla behov av tillträdesförbud vid idrottsarenor. Vid årsskiftet slopades skyldigheten att betala ersättning för polisbevakning vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Den som anordnar till exempel en fotbolls- eller hockeymatch behöver inte längre betala för polisens insatser. Nyligen blev det också möjligt att förlänga tiden för tillträdesförbud från ett år till tre år. Därutöver har regeringen gett en utredare i uppdrag att ge förslag på hur maskeringsförbud ska kunna införas för att hindra ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. 

Men det finns tyvärr ett tydligt behov av att fortsätta arbetet mot våld i samband med idrottsarrangemang. Det förekommer alltjämt våld och andra ordningsstörningar inne på arenorna i en sådan omfattning att många inte längre vill gå på matcher, även om ordningsläget i många avseenden faktiskt har förbättrats. 

Regeringen går nu vidare med ytterligare insatser. Vi tar två steg till för att få trygga idrottsarrangemang utan våld och huliganism.

Det första steget är kopplat till möjligheten att besluta om tillträdesförbud - ett viktigt verktyg i det arbetet mot våld och andra ordningsstörningar vid idrottsarrangemang. För att ett tillträdesförbud ska vara effektivt krävs att de personer som har förbud inte släpps in på arenorna utan kan stoppas av arrangörerna vid inpasseringskontrollen. För idrottsorganisationerna kan det många gånger vara svårt att känna till vilka som har tillträdesförbud och att identifiera dessa personer.

Regeringen lägger därför fram ett lagförslag om att polisen ska få föra ett register med uppgifter om personer som har meddelats tillträdesförbud. Idrottsorganisationer ska ha rätt att ta del av och behandla uppgifter som finns i registret i syfte att hindra att personer med tillträdesförbud kommer in på arenorna. Lagen kompletteras med en rätt för polisen att fotografera den som har - eller skäligen kan antas få - ett tillträdesförbud i syfte att fotografiet ska tillföras tillträdesförbudsregistret.

Det andra steget är att förstärka uppdraget till den nationella samordnaren mot idrottsrelaterat våld, landshövding Rose-Marie Frebrans. Berusning och påverkan av droger stärker grogrunden för våld. Samordnaren ska undersöka vad som kan göras inom ramen för det regelverk som redan finns, för att öka nykterheten i samband med idrottsevenemang.

Vi ber också samordnaren att genomföra löpande samråd med de klubbar och idrottsförbund som är mest berörda. Det krävs dialog och brett samarbete mellan klubbar, förbund, arenaägare och supporterorganisationer för att nå faktiska resultat. Samrådet ska främja det arbete som redan bedrivs och vara ett forum för långsiktiga insatser. Alla inblandade kan lära av varandra. Kontinuerlig uppföljning är självklart en viktig del i samordnarens uppdrag.

Beatrice Ask

Lena Adelsohn Liljeroth

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt