ÅSIKT

Svensk underrättelsetjänst ska vara oberoende

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Kristina Winberg (SD) om EU:s terrorbekämpning

Foto: TT Nyhetsbyrån
Kristina Winberg, 49.

Jag välkomnar att Cecilia Wikström nu tar terrorhotet på allvar. Så har inte alltid varit fallet; den 3 december var Wikström en av de parlamentariker som blockerade flera ändringsförslag som jag utformat till en resolution om EU:s interna säkerhetsstrategi. Ändringarna adresserade det säkerhetshot som jihadister och religiös extremism utgör, hänsynstaganden som i allt väsentligt saknades i resolutionen.

Wikström vill nu lösa problemet med mer överstatlighet i form av en utbyggnad av EU:s egen underrättelsetjänst, INTCEN, och frågan är var går gränsen för INTCEN? Wikström talar om kontraterrorism, ett okontroversiellt område där ett utbrett samarbete redan sker mellan olika länders underrättelsetjänster. Men vad säger att hon och resten av federalisterna vill stanna där? Blir kontraspionage nästa steg? Plötsligt har Sverige tappat det informationsövertag som är avgörande inom säkerhets- och utrikespolitik.

Samarbete är viktigt för världens underrättelsetjänster, och Sverige är inget undantag. Jag menar dock att ett sådant samarbete från vår sida alltid ska ske på våra villkor och med svenska intressen i främsta rummet. Ingen utländsk makt ska kunna tvinga svensk underrättelsetjänst att dela med sig av information.

Svaret på hotet mot Europa är inte en europeisk superstat. Istället bör vi fokusera på att återupprätta gränskontrollerna inom EU, ställa krav på religiösa samfund där extremismen frodas samt bidra med stabilitetsfrämjande åtgärder riktade mot oroshärdarna kring oss.

Kristina Winberg (SD)

Europaparlamentariker

ARTIKELN HANDLAR OM

EU