ÅSIKT

Skönmåla inte hästnäringen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

REPLIK från hästföretagare: Vi vill ha rättvisa villkor - inte vackra ord om jämställdhet

Gunilla Carlsson och Cecilia Widegren vill att fler ska inspireras av hästnäringens viktiga roll för jämställdheten.

Som hästföretagare är jag trött på den skönmålade bilden av en näring där företagarna med sitt goda ledarskap rider i solnedgången. I min värld, när hästföretagare träffas och pratar, är det inte jämställdhet som är huvudämne.

Då handlar det om dålig lönsamhet, subjektivt bemötande av tjänstemän, konkurrenssnedvridning och orättvisa villkor för företagandet.

Konkurrensrättsliga hinder finns på många fronter, inte minst sen LRF valt att låta Ridsportförbundet företräda hästnäringen.

Ridsportförbundet är en organisation som företräder ideella föreningar. Skillnaden på ideella föreningar och företag är att föreningar till skillnad från företag kan få kommunalt drifts- och investeringsbidrag och har ideellt arbetande personal.

Detta är en stor utmaning för en företagare som vill driva ridskola och ordna tävlingar under rättvisa förhållanden.

Hästnäringen skulle få fler riktiga arbetstillfällen om förutsättningarna för ridskoleverksamhet och inackordering var konkurrensrättsligt rättvisa.

En hästföretagare måste, till skillnad från en traditionell lantbrukare, söka bygglov, trots att verksamheten bedrivs på en jordbruksfastighet. Detta innebär orättvis och extra byråkrati, onödiga kostnader och svårigheter att planera och göra upphandlingar.

Här krävs en ändring i både lagtexter och förarbeten för plan- och bygglagen. Här krävs andra ord än jämställdhet, för att hästnäringen ska få rättvisa.

Maria Kjellberg ,

Hästföretagare

Kommunpolitiker (MP), Kungälv