ÅSIKT

I ett bra lag platsar alla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Gunilla Svantorp, s-politiker: Gallra inte för tidigt – och erbjud alternativ!

Foto: ALLA SKA MED i ungdoms­idrotten, skriver socialdemokraten Gunilla Svantorp. Hon tycker att idrottsrörelsen alltför tidigt ägnar mer intresse åt toppen än åt bredden, och inte tar sitt ansvar för de ungdomar som inte ”platsar”.

Nu tar vi gemensamt krafttag så alla barn verkligen får vara med och idrotta om de vill!

Jag blir så innerligt trött på att se dessa besvikna barn som inte "platsar" i idrottsrörelsen att jag inte orkar hålla tyst längre. Dessutom anser jag som politiker att jag har ett stort ansvar för barns och ungdomars möjligheter till fritidsaktiviteter.

Socialdemokraternas valspråk är och har alltid varit och kommer förhoppningsvis också alltid att vara "alla ska med". Men det gäller inte all idrottsrörelse och det upprör mig med tanke på hur många sossar som är aktiva inom idrottsrörelsen på olika sätt.

Jag förstår att man måste börja dela upp ungdomarna i en viss ålder efter talang och vilja, men jag menar att man börjar uppdelningen alldeles för tidigt. Dessutom erbjuder man inget alternativ om ungdomarna nu inte "platsar" i laget. Då tas de inte ut till matcher och om de mot förmodan gör det så får de spela kanske högst 5 minuter av matchen, resten sitter de på bänken. Till vilken nytta sitter de där?

Det tar bort lusten och glädjen, och självklart uppnås målet: "obekväma" barn och ungdomar väljer att sluta sin idrott.

Men vilket ansvar tar idrottsföreningen för hur samhället ser ut? Ska bara vissa barn få vara med? Vad händer när dessa "duktiga" barn vill sluta med sin idrott, vilka ska fylla på om man underhand har puttat bort dem som kunde ha varit bra att ha?

Och vilket ansvar tar man för den ökade fetman och ohälsan i vårt land? Är det inte bra att ungdomarna har träningar ett par gånger i veckan och då rör på sig? Måste alla ungdomar vara på topp för att de ska få en chans att röra på sig under organiserade former?

Min åsikt är att många idrottsföreningar är ute på en mycket farlig väg.

Eftersom väldigt mycket i samhället går att påverka på politisk väg så anser jag att det nu är läge att vi politiker överallt går samman och försöker göra något åt det här ofoget att vissa barn och ungdomar inte anses duga inom idrottsrörelsen.

Man kan visst ha en "elitklass" dit man skjutsar i väg de allra bästa, men då måste man också erbjuda medverkan i ett annat lag för de övriga. Målet måste vara att så många som möjligt deltar, rör på sig och känner gemenskap med andra. Oftast är tyvärr matchresultaten viktigare för de vuxna än för barnen.

Som politiker menar jag att vi måste kunna ställa mer krav på våra föreningsbidrag än vi gör i dag. De ska inte per automatik utgå om man har ungdomsaktiviteter utan de ska utgå om man uppfyller vissa krav, och ett av de kraven borde vara att de barn som har intresse av idrott ska beredas plats i något lag beroende på talang och vilja. Om det finns tränare som har rätt inställning och som vill ställa upp med sin fritid för barn och ungdomar så ska kommunen och staten skjuta till så mycket pengar att alla barn verkligen kan vara med. Det borde vara allas vår inställning, oavsett politisk färg.

Men om detta blir verklighet då måste idrottsrörelsen ge tillbaka löftet att alla verkligen får vara med, vilket bland annat kräver ledare med rätt inställning och utbildning. Är man beredd att göra det?

Dagens debattör

Foto: Gunilla Svantorp 42 år, Årjäng, s-politiker och utredare inom barn och skola

Gunilla Svantorp