ÅSIKT

Jag tar jobbet, Fredrik

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Johan Ehrenberg: "Jag avser givetvis att arbeta utifrån alliansens politiska plattform där ni klokt nog undvek alla kulturpolitiska målsättningar"

Foto: EN KATT BLAND HERMELINERNA När nu Cecilia Stegö-Chilò är ute ur regeringsbilden vill publicisten och debattören Johan Ehrenberg gärna ta över som kulturminister. I ett öppet brev till Fredrik Reinfeldt presenterar han några av sina idéer, som att förnya biblioteken i samarbete med Ica och Åhléns och låta Svenska Spela sköta idrotten. Bilden är ett montage

Kära broder.

Sen jag via tidningen Journalistens webb uppmärksammats såsom en lämplig medieminister, (jag leder just nu stort över kollegan Mats Svegfors i opinionsmätningen), anmäler jag härmed mitt intresse för jobbet.

Eftersom du visat mod och har valt att ha en finansminister som slarvat med skatter och andra ministrar som öppet brutit mot lagen, torde det inte föreligga något hinder för dig att utse en socialist till borgerlig kulturminister.

Jag avser givetvis att arbeta utifrån alliansens politiska plattform där ni klokt nog undvek alla kulturpolitiska målsättningar.

Med mig som medieansvarig kulturminister kommer förändringar att ske.

Låt mig kort sammanfatta de viktigaste punkterna.

1

Ett kraftigt stöd till svenska mediefamiljeföretag

Många i Sverige lever i tron att familjeföretag som Bonniers eller våra nordiska kollegor Schibstedt och Allers är stora mediekonglomerat. Inget kan vara mer fel.

Bonniers är i den globala världen en mycket liten aktör och vi riskerar varje dag att vitala svenska kulturintressen köps upp av amerikanska eller italienska mediemagnater. Låt mig bara påminna om att Google nyligen köpte en liten videosajt för 13 miljarder! Det är mycket mer än Bonniers kan ta fram.

Som kulturminister måste jag arbeta för att bevara tradition och mångfald. Mitt förslag är därför att familjeföretagen stärks genom att public service kanalerna överlåts till dessa för at ge dem kompetent ledning och familjeföretagen större globala markandsandelar.

2

En satsning på samhällsjournalistik och riktig kultur

Familjeföretagens övertagande av SVT får inte innebära att samhällsjournalistik och kultur nedprioriteras, tvärtom föreslår jag att allt sånt material flyttas ut från SVT och SVT2, liksom andra nischkanaler, för att istället läggas på en gratis och fri webbsajt! Eftersom kultur och samhällsprogram handlar om innehåll och inte yta kan kostnader och bandbredd begränsas till modemkvalitet.

För att ytterligare bredda yttrandefriheten i landet bör produktionen av program ske i samarbete med frivilliga bistånds- och samhällsorganisationer. Då kan staten garantera en oberoende journalistik där inte journalistters löner och gamla erfarenheter står i vägen för ett nytt berättande.

3

En nedläggning av journalisthögskolor och journalistutbildningar inom folkhögskolor

I dag sker en systematiskt felaktig grundutbildning där unga människor utbildas till ett kritiskt förhållande som står i vägen för varje realistisk karriärplan. Regeringen har redan beslutat byta yrkesutbildning mot lärlingsutbildning inom gymnasieskolan och det bör kunna ske även här.

En tremånader lärlingsperiod på tidningar som punkt.SE, Hänt extra, Metro och Bild torde kunna skapa den nödvändiga grunden för kompetens kring korta nyhetstexter och ingresser. Ett samarbete med reklamförbundet kan ge vidare stöd för lärlingsperioder i kort och rapp konsumentjournalistik. Genom att avveckla medieutbildningar som bara skapar orealistiska förväntningar kan resurser flyttas till annat.

4

En satsning på små oberoende tidningar

Reklamskatten bör omgående avskaffas vilket innebär ett kraftigt stöd till de – globalt sett – små svenska dagstidningarna. Via den förra regeringen och centern ärver jag ju som kulturminister visserligen ett presstödssystem som känns ålderdomligt. Nu när centern sålt sina tidningar borde en förändring ändå kunna vara möjlig.

En nedläggning av presstödet innebär dock en omedelbar nedläggning av ett hundratal små tidningar vilket kan skapa oro. Men de kan enkelt ersättas genom att regeringen omfördelar presstödet till en enda tidning där ALLA dessa olika små röster kan få samsas och bli hörda.

Tidningen kan laddas ner alldeles gratis av hela svenska folket i pdf format och tryckta ex kan inhämtas på kommunkanslier och andra publika samlingsplatser i landet. Ett sånt system skulle spara minst en miljard per år utan att antalet artiklar minskar!

5

Ersätt kulturstödet med stöd till marknadsföring

5. Kulturstödet är idag djupt orättvist och utesluter alla kvalitetssatsningar. Genom att avveckla kulturrådet skapar regeringen utrymme för nytänkande. Det nuvarande stödet kan ersättas med ett marknadsföringsstöd hanterat av näringsdepartementet. Staten ska trots allt inte ha åsikter om vad som produceras inom kulturområdet.

Marknadsföreningsstödet ger tidningar som Gadget och Allt om Mat samma möjlighet till anslag som dagens elitiska system ger till nischtidskrifter.

6

Litteraturstödet bör utvecklas.

Det svenska språket måste skyddas och vårdas. En första satsning vore att koppla litteraturstöd till ett exportstöd där svenska kompetenta författare ges möjlighet att bli lästa utomlands. För att underlätta för utländska läsare bör böckerna översättas.

Exportstödet kan hanteras av ett nytt verk, kanske lett av en fd kvinnlig handelsminister.

7

Poesin måste skyddas.

Den största kompetensen vad gäller texter skrivna med ojämn höger finns idag inom musikindustrin som har lång erfarenhet av sådana texter i cd fodralen. Genom att ge EMI eller Mariann records i uppdrag att sprida texter med ojämn höger kan både bredd och underhållningsvärde fördjupas.

8

Biblioteken måste förnyas.

Idag fungerar biblioteken som ett statligt monopolföretag som hindrar små och fria bok- och pappershandlare att överleva. Biblioteken har i stort sett monopol på utlåning i hela landet.

Genom att ändra anslagen och lägga dem på distribution kan Ica eller Åhlens konkurrera. En billig tillgång på de mest populära titlarna kan därmed garanteras. Givetvis ska även bibliotek få finnas kvar, men finansieringen måste ändras till avgifter från läsare och författare.

Genom biblioteken sker idag en subvention till författare som förlagen inte funnit utvecklingsbara. Många populistiska vänsterförfattare får idag betydande ersättningar från en utlåning, vilket går mer sakliga och faktapräglade författare från Timbro förbi. Genom att införa en reklamavgift på några kronor på varje utlånad bok – som författaren får betala – kan en jämvikt skapas mot de författare som idag inte blir lästa.

9

Låt Svenska Spel sköta idrotten

Jag har blivit informerad om att även idrott ingår i ministerområdet. Det tycker jag är olämpligt, jag föreslår att frågan överlåts till Svenska Spel att hantera, ett statligt företag som visat god förmåga att hitta värdena inom idrotten.

10

Slutligen till frågan om en svensk kanon.

Det är självklart en omöjlighet. Vi måste ha två stycken. En hanterad av Horace Engdahl och en av Ebba Witt Brattström. På det sättet garanteras jämställdheten och TV-kanaler kan skapa program typ ”idol” runt årets kanon, där de två jyrumedlemmarna deltar.

Avslutningsvis, låt mig nämna några meriter. Jag är medietränad sen 30 år och besitter goda soffkunskaper. Jag är – liksom den blivande kollegan Carl Bildt – visserligen jävig inom mitt ministerområde, men jag avser at gå ut ur regeringens sammanträden varje gång beslut rörande extra uppdrag till ETC-företagen ska diskuteras.

Mina politiska åsikter är möjligen något avvikande från övriga regeringsmedlemmar, men jag har ett torp nära Anders Borg och Sven Littorin, så vi kan säkert reda ut det mesta genom att pendla tillsammans från landet.

Med hopp om ett positivt svar.

Dagens debattör

Öppet brev till Fredrik Reinfeldt