ÅSIKT

Välj det goda kaffet – för miljön och arbetsrätten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Mikael Karlsson och Ylva Thörn: Satsa på rättvise- och kravmärkt – utan gifter

Foto: bönor Barn skördar kaffe i Costa Rica.

I Sverige dricks 1 168 koppar kaffe per person varje år. Fackförbundet Kommunal och Svenska Naturskyddsföreningen, SNF, uppmanar dig att välja ett kaffe för bra miljö och bra arbetsvillkor.

På många kaffeplantager används giftiga bekämpningsmedel som förorenar naturen och orsakar allt ifrån illamående till sterilitet och dödlig cancer hos arbetarna. Besprutningen sker ofta med handsprutor utan att arbetarna har skydd eller kunskap om skadorna gifterna ger.

Spridningen av giftiga svårnedbrytbara ämnen är ett globalt problem, därför arbetar Kommunal och SNF både nationellt och globalt. Mycket utav arbetet handlar om kunskapsutbyte och utbildning. Genom IUL, Internationella unionen för livsmedels- njutningsmedels och lantarbetareförbund samt förbund inom hotell och restaurangbranschen, utbildar exempelvis Kommunal plantagearbetare i Kenya och Tanzania om hur de kan skydda sig och vilka rättigheter de har. SNF samarbetar med bland andra RAP-AL, La Red de Acción en Plaguicidas y sus Alternativas de América Latina, det sydamerikanska nätverket av Pesticide Action Network. RAP-AL arbetar bland annat för att gifterna ska förbjudas och för att förbuden ska efterföljas.

Kampen mot gifterna är svår och både miljöorganisationer och fack motarbetas. Fattigdom och barnarbete försvårar och utsattheten ökar av att en del av arbetarna bor i hus, så dåliga att de inte kan kallas bostäder, ägda av arbetsgivaren.

Rättvisemärkt strävar efter att ingen ska utnyttjas eller exploateras i sitt arbete. Rättvisemärkt bygger på

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och krav om rättvisa arbetsvillkor. I de rättigheterna finns rätten att organisera sig.

KRAV-märkningen vill underlätta val av produkter med liten påverkan på miljö och människor. Ekologiskt kaffe odlas i en miljö med träd som ger skugga och örter på marken som håller kvar vatten och näring. I den miljön bekämpas skadeinsekter av sina naturliga fiender och där varken människor eller djur utsätts för gifter.

Kampen mot bekämpningsmedlen och för mänskliga rättigheter måste föras längs hela produktionskedjan, från plantage till kaffekopp. I dagsläget finns det totalt 83 olika KRAV-märkta kaffeprodukter, 35 sorter är även Rättvisemärkta, i Sverige.

Kommunal och Svenska Naturskyddsföreningen vill uppmana alla, även arbetsplatser, restauranger, caféer, att bidra genom att satsa på Rättvise- och KRAV-märkt kaffe.