ÅSIKT

”Handel med Iran bör uppmuntras”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Elli Ziai och Arvin Khosnood blandar konspirationsteorier, historierevisionism med diktaturvurmande (27 juli). Att som de påstå, att Iran under Mohammad Reza Shah Pahlavi var ett fritt och demokratiskt land, är inget annat än pinsam historierevisionism eller bara blind okunnighet. Shahens brott mot mänskligheten och hans förtryck finns väl dokumenterat och det finns i dag ingen som på allvar och med ett rent samvete kan påstå att Iran under Shahen var ett fritt och demokratiskt land.

Att som skribenterna vill isolera den iranska regimen var inte en särskilt framgångsrik väg under 80-talet och en totalbojkott av regimen som artikelförfattarna vill se är inte heller troligt. Regimens främsta bundsförvanter i dag är diktaturer som knappast kommer att rätta sig in i ledet. Dessutom är isolering fel väg. Historien har visat att handel och utbyte är det bästa sättet att sprida demokrati och frihet.

Istället bör handel med Iran uppmuntras inom nästan alla områden samtidigt som handelsavtal och utbyten ska innehålla krav på att regimen ska respektera mänskliga rättigheter.