Inför graviditetspeng för alla i nionde månaden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

KD: Även blivande mammor som inte lyfter tungt kan behöva vila

Slutfasen av en graviditet är något som för många kräver mycket energi, leder till sömnproblem och gör det svårt att vara lika aktiv som tidigare. Därför orkar få kvinnor arbeta ända fram till förlossningen. Den som inte orkar arbeta hela graviteten behöver i dag sjukskriva sig, men graviditet är ingen sjukdom. I dag finns möjligheten att få graviditetspeng om man har fysiskt krävande arbetsuppgifter och inte kan omplaceras. Den möjligheten vill vi införa för alla under den sista månaden av graviditeten oavsett vad man jobbar med.

Inspektionen för Socialförsäkringar genomförde under 2011 en undersökning som visade att Försäkringskassan är för hård i bedömningen av vem som har rätt till graviditetspeng och inte. Fokus låg på om kvinnan var tvungen att utföra tunga lyft eller inte, något som inte behöver vara avgörande för om en kvinna orkar jobba ända fram till förlossningen. Det visade sig även att lite hänsyn togs till om kvinnan stod mycket under arbetstid, något som kan öka risken till för tidig födsel.

Rekommendationer från barnmorskor visar att gravida bör ta det lugnare i slutet av graviditeten. Att behöva stressa under den månad man mår som sämst fysiskt och har ett utvecklat barn i magen är inte bra, vare sig för barnet eller för modern. Det är inte rätt att de som inte har rätt till graviditetspeng blir hänvisade till att ta ut föräldrapenning i förtid eller försöka bli sjukskrivna, om de inte orkar arbeta.

Därför vill Kristdemokraterna och Kristdemokratiska Kvinnoförbundet införa en generell graviditetspeng, som innebär rätt till tjänstledighet med ersättning under de sista 30 dagarna av graviditeten. Graviditetspengen skall vara frivillig för de kvinnor som känner att de behöver ta det lugnare i slutet av sin graviditet. Graviditetspengen skall även kunna vara flexibel så att man inte behöver ta ut den i hela dagar, man skall kunna använda den för att trappa ner arbetet om man så önskar, men dagarna kan inte sparas och användas efter barnets födsel.

Vi arbetar för människors och familjers välmående. Att få barn är en stor händelse och det är viktigt att samhället finns där och stöttar både före och efter att man fått barn. Med en graviditetspeng kommer gravida kvinnor att få en lugnare tid före förlossningen och därmed också bättre möjlighet att förbereda sig inför den nya livssituation som ett barn innebär.

Maria Fälth
Förbundsordförande, Kristdemokratiska Kvinnoförbundet

David Lega
Andre vice partiledare, Kristdemokraterna

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN