Debatt

Vi tappade våra väljare efter gymnasielagen

Replik från Socialdemokraternas valanalysgrupp om valet 2018

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Förändringen i migrationspolitiken gjordes inte för att tillfredsställa den allmänna opinionen utan för att det då hade blivit uppenbart att den gällande migrationspolitiken inte längre var hållbar, skriver Gabriel Wikström.
Förändringen i migrationspolitiken gjordes inte för att tillfredsställa den allmänna opinionen utan för att det då hade blivit uppenbart att den gällande migrationspolitiken inte längre var hållbar, skriver Gabriel Wikström.

DEBATT

REPLIK. I tisdags presenterade jag tillsammans med Socialdemokraternas valanalysgrupp vår slutrapport om valet 2018. Det är glädjande att rapporten redan har bidragit till en diskussion om Socialdemokraternas framtida färdriktning och hur partiet ska ta sig an de samhällsutmaningar man står inför.

I en debattartikel i Aftonbladet den 19 mars menar Nasra Ali, Sören Juvas och Ulf Bjereld att skälen till att Socialdemokraterna intog en restriktiv position i migrationsfrågan under valåret 2018 enbart skulle ha varit taktiska.

Vidare menar artikelförfattarna att partiets språkbruk spädde på misstro och främlingsfientlighet och att partiet valde att säga det man trodde att väljarna ville höra men med en hårdare retorik.

Faktum är att Socialdemokraterna ändrade sin migrationspolitiska linje redan i december 2015. Förändringen gjordes inte för att tillfredsställa den allmänna opinionen utan för att det då hade blivit uppenbart att den gällande migrationspolitiken inte längre var hållbar.

Beskedet i maj 2018 innebar att den förändrade migrationspolitiken skulle ligga fast också efter valet 2018.

Detta väckte starka reaktioner hos vissa grupper i partiet och det blev uppenbart att den då drygt två år gamla omläggningen av migrationspolitiken inte omfamnats av hela partiorganisationen.

Artikelförfattarna påpekar mycket riktigt att Socialdemokraternas stöd på senhösten låg runt 30 procent. Nedgången i opinionen inleddes dock inte i samband med pressträffen i maj 2018 utan redan i november 2017.

Framförallt berodde denna nedgång på diskussionen om de ensamkommande och att förslaget om den tillfälliga gymnasielagen innebar en avvikelse från den tydliga linje partiet slagit fast i migrationspolitiken. En annan viktig förklaring är att man under hösten samma år meddelade att pensionsåldern skulle höjas.

Socialdemokraterna tappade väljarstöd successivt fram till sommaren 2018. Trots en signifikant uppgång i slutet av valrörelsen återhämtade sig inte partiet till det opinionsstöd man åtnjöt hösten 2017.

Vi anser att Socialdemokraterna gjorde rätt när man lämnade tydliga besked om den framtida migrationspolitiken i god tid före valet. Sannolikt var det också på grund av regeringssamarbetet med Miljöpartiet svårt att göra det tidigare än vad som blev fallet.

Huvudsyftet med att analysera den gångna mandatperioden och valrörelsen är att dra lärdomar inför framtida val och prövningar.

En av våra viktigaste slutsatser är att det är av avgörande betydelse för partiet att vidhålla en rak och tydlig politik i frågor som är centrala för väljarna, i det här fallet migrationsfrågan.

En annan central slutsats är att policyförändringar av den dignitet som omläggningen av migrationspolitiken utgör måste få ta tid och behöver diskuteras och förankras ordentligt bland partiets medlemmar.


Artikelförfattarna menar att Socialdemokraterna själva bidrog till en ogynnsam dagordning genom de besked man lämnade under våren i frågor som migration, integration och arbetskraftsinvandring.

Vår mening är att det snarare skapades utrymme att debattera andra, och för Socialdemokraterna mer gynnsamma, sakområden när oklarheterna kring dessa svåra frågor hade undanröjts. 

Avslutningsvis är vi helt överens med artikelförfattarna om att Socialdemokraterna åstadkom en imponerande slutspurt i valrörelsen.

Vi håller också med om att Socialdemokraterna som Sveriges största parti inte bara behöver anpassa sig till, utan också mäktar med att leda och påverka den allmänna opinionen.

Detta åstadkommer partiet dock inte genom undfallande svar utan genom tydliga och raka besked i de frågor som är viktigast för väljarna.


Gabriel Wikström, ordförande i valanalysgruppen


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Valet 2018

LÄS VIDARE

DEBATT. Väljarna gick inte på vår migrationspolitik

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Valet i Sverige

Socialdemokraterna

Gabriel Wikström