Debatt

Slopa massövervakningen – och anställ fler sjuksköterskor

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Piratpartiet: Ville man verkligen bygga ett tryggare samhälle hade man lagt FRA:s pengar på nya jobb

Anna Troberg
Partiledare Piratpartiet
Anna Troberg Partiledare Piratpartiet

Statens massövervakning är en kostsam historia, som vi betalar för varje dag. Vi betalar med våra privatliv. Vi betalar med att journalister inte längre kan lova ett fullgott meddelarskydd. Vi betalar med att läkare, advokater och präster inte längre kan lova förtroliga samtal. Vi betalar med att vårt näringsliv numera måste utgå från att konkurrenter har tillgång till deras affärshemligheter. Vi betalar med att människorättsorganisationer inte kan kommunicera utan insyn med demokratikämpar i andra länder.

Detta är reella kostnader som drabbar både individer och samhälle. Tyvärr är effekterna inte omedelbart uppenbara. Istället smyger de sig på oss som en tjuv om natten. Övervakning är som radioaktivitet. Den syns inte, men den orsakar allvarliga skador om man exponeras över tid. Det finns dock en kostnad för massövervakningen som är högst omedelbar – den monetära kostnaden. Det går nämligen att räkna ut vad övervakningen kostar i kronor och ören. Det går också att ställa den kostnaden mot alla de bra saker vi skulle kunna få för dem om vi inte plöjde ner dem i statlig massövervakning.

I år budgeterade regeringen 822 miljoner till FRA:s massövervakning. Det innebär en budgetökning

på 39% sedan 2008. Det är en ökning så stor att DN nyligen konstaterade att den ”saknar motstycke i svensk satsförvaltning”. Ändå är det inte nog. Nästa år vill regeringen, enligt sin budgetproposition, ge FRA 860 miljoner. IT- och telekomföretagen beräknar att införandet av datalagringsdirektivet kostar mellan 760 miljoner och en miljard i en engångskostnad. Till det beräknar man en årlig kostnad om cirka 133 miljoner kronor. I relation till dessa skenande övervakningskostnader kan det tyckas märkligt att Säpo just nu gör ett stort nummer av ynka 20 miljoner, en tämligen modest summa i den allmänna övervakningskonkursen.

Men, det är naturligtvis inte pengarna man är ute efter, utan obegränsad information. Det kostar varje år 20 miljoner för polisen att hämta ut trafikdata från internetoperatörerna. Anledningen är att operatörerna aktivt valt att behandla varje förfrågan manuellt. Det gör man för att skydda sina kunder från otillbörlig informationsinhämtning från polisens sida. Men, det som är ett viktigt integritetsskydd för dig och mig är ett irriterande aber för en informationshungrig polis utan en sund dos respekt för våra privatliv. Säpo vill slippa operatörernas manuella kontroll av varje begäran och istället få automatiserad självservering i operatörernas trafikdatabaser.

I Post- och telestyrelsens ”Konsekvensutredning avseende föreskrifter om ersättning vid utlämnande av lagrade uppgifter för brottsbekämpande ändamål” kan man läsa att de svenska brottsbekämpande myndigheterna har prognostiserat 53 000 årliga utlämningsärenden för tidsperioden 2014-2018. Siffran är baserad på dagens manuella system. Den kommer att bli mångdubbelt högre om man plockar bort operatörernas portvakter och ger polisen fri tillgång till informationsbuffén. Om man verkligen var intresserad av att bygga ett tryggare samhälle hade man tagit FRA:s pengar och anställt omkring 1000 nya sjuksköterskor eller lärare för dem. Istället för datalagringsdirektivet hade man kunnat ge digitaliseringen av vårt gemensamma kulturarv en positiv ekonomisk injektion och anställa 150 nya bibliotekarier.

Och Säpos 20 miljoner? De är en droppe i havet, en billig nödbroms, tills vi motat övervakningssamhället i grind mer permanent.

Anna Troberg

Partiledare Piratpartiet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt