Debatt

Det fanns ingen sekt runt Quick

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Förhörsledaren Seppo Penttinen: Terapeuten och polisen utbytte inte information

DEBATT Somliga personer hävdar envist att det fanns en sekt kring Sture Bergwall (Thomas Quick). Jag och andra utpekade ingick i denna sekt och såg till att Sture Bergwall blev fälld för åtta mord. Psykoterapeuten Margit Norell skall ha dominerat på Säters sjukhus och fört över besatthet och gruppgalenskap till oss i sekten.

Nyligen kom det ut en bok av Dan Josefsson, ”Mannen som slutade ljuga”. Författaren driver sektidéerna hårt och menar att polisen fick information från terapin och vice versa. Detta var enligt Dan Josefsson en bidragande orsak till Sture Bergwalls erkännanden. Denna tes har förts fram i medier tidigare av personer med begränsad insyn i utredningarna.

Efter att ha genomfört 90 förhör, ett stort antal rekonstruktioner och vallningar med Sture Bergwall har jag förstahandsinformation om vad Sture Bergwall sagt och visat vi dessa tillfällen. Andra har fått förlita sig på vad de kunnat hitta i det skrivna materialet och i intervjuer med Sture Bergwall och andra.

Det har inte förekommit informationsutbyte mellan terapi och polis. Jag och Sture Bergwalls terapeut har vittnat om detta under ed i rättegångar. Vad som avhandlats i terapin är fortfarande obekant. Kritiker hävdar att terapeuten varit med under förhör. Det är korrekt. Hon har i mycket begränsad omfattning varit med som stöd för Sture Bergwall på hans egen begäran. Sture Bergwalls förhörsuppgifter har inte kommenterats i hennes närvaro. Det här är ett tema som är värt att belysa. Gry Storvik-ärendet kan tjäna som exempel [Quick/Bergwall dömdes för mord på Gry Storvik i juni 2000 och friades från detsamma i september 2012, red anm].

Debatten om Sture Bergwalls trovärdighet var i full gång redan innan Gry-ärendet påbörjades. Så här förhöll det sig. Inför vallningen i Trine Jensen-ärendet hade Sture Bergwall sagt att det kunde uppstå en bonuseffekt, utan att förklara sig närmare. Vid vallningen åkte han käpprätt fel, utan att ifrågasättas, i förhållande till Trine Jensens fyndplats. Spontant, utan vägledning, visade han i stället var Gry Storviks kropp anträffats. Det var bonuseffekten. Jag hade inte en aning om platsen eller tidigare polisutredning. Påföljande dag visade han oss även platsen där Trine anträffats.

Genom den hätska debatten om Sture Bergwalls trovärdighet, beslöts från åklagarhåll att jag inte skulle få ta del av rättsläkarutlåtande, eller kriminaltekniskt protokoll och inte få feedback på de förhörsuppgifter som Sture Bergwall lämnade under kommande förhör. Gry-ärendet visar att Sture Bergwall kände till unika omständigheter som inte stod att finna i medier. Det fastställdes genom en omfattande mediekontroll. Uppgifterna kunde han inte ha fått genom min försorg eftersom jag saknade kunskap. Inte heller kunde de ha serverats via terapin.

Vad visste Sture Bergwall i så fall, som inte var känt i medier? Till exempel att likfläckarnas utbredning inte motsvarade den kroppsställning Gry anträffades i. Han beskrev att han haft henne i en annan position under ett antal timmar efter hennes död.  Att fyndplatsen inte var mordplats. Korrekt enligt kriminalteknisk undersökning.  Han visste exakt var skadan fanns på hennes huvud efter ett slag med trubbigt brottsverktyg. Skadebild och typ av brottsverktyg var förenligt med rättsläkarutlåtandet.  Att det runnit blod ur Grys näsa när hon legat på ett speciellt sätt innan hon dumpades. Det levrade blodets utbredning bekräftade detta. Att Gry hade kräkts. Förenligt med rättsläkarutlåtandet. Att det låg något vitt intill kroppen där hon hittades. Det var en vitaktig sten som inte varit synlig i mediebilder. Att Gry, som anträffades naken i framstupaläge, inte hade någon smuts på ryggsidan. Sture Bergwall beskrev att han haft Gry liggande på en presenning och visade vid rekonstruktionen hur presenningen förhindrat nedsmutsning av ryggen.

Relaterade omständigheter, som utgör en del av Sture Bergwalls förhörsuppgifter, kan inte ha överförts via terapin och inte via mig som var ovetande om faktiska förhållanden. Finns det då någon annan möjlighet? När jag nu påstår att det inte skett via mig, hör jag i kulissen: ”Karln kan ju inte annat än förneka… dum vore han annars”. Men så förhåller det sig. Visst, en och annan ledande fråga har förekommit i de nittio förhör jag hållit med Sture Bergwall, liksom i de flesta andra generella polisförhör. Men att de skulle ha varit i den omfattningen att han därigenom blivit trovärdig är uteslutet.

Det jag vill med detta inlägg är att visa att det som journalister och debattörer påstår, att polis och åklagare skulle ha varit djupt involverade och förlamade i något sektliknade sällskap utan förmåga till kritiskt tänkande och förlitat sig på terapiuppgifter, är absurt.

Kritiken har varit och är massiv, men jag sitter still i båten mot bakgrunden av den omfattande detaljkunskap jag är genuint ensam om att ha i förhållande till andra som har tvärsäkra åsikter om det ena och det andra. Åsikter som baseras på direkta felaktigheter och halvsanningar som ältats i media tills de blivit rena sanningar. Jag välkomnar varmt en granskningskommission där vi från utredningssidan får möjlighet att komma till tals.

Seppo Penttinen

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt