En mänsklig rättighet att slippa utföra abort

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Slutreplik: RFSU är fel ute i frågan om samvetsfrihet

I en replik på barnmorskan Ellinor Grimmarks debattartikel, försöker RFSU, med flera debattörer, att tolka europeisk rätt i frågan om samvetsfrihet inom den svenska vården.

Tyvärr missar de det viktigaste i internationell människorätt och visar en påfallande okunskap om Europadomstolens rättspraxis.

RFSU hänvisar till ett franskt fall i Europadomstolen där apotekspersonal straffades för sin vägran att sälja preventivmedel av religiösa skäl. Fallet rör överhuvudtaget varken abort eller samvetsfrihet inom vården.

RFSU hänvisar sedan till två polska fall i Europadomstolen och gör en helt felaktig juridisk tolkning av domsluten. Europadomstolen ansåg att Polen, som infört ett förfarande genom vilket läkarna kan åberopa samvetsfrihet, ligger precis i linje med Europakonventionen.

Även i andra fall har EU-domstolen konstaterat vikten av samvetsfrihet samt av att kunna manifestera moraliska och religiösa övertygelser på arbetsplatsen.

Barnmorskefallet Ellinor visar att svensk vårdpersonal i dag antingen tvingas utföra abort mot sitt samvete eller diskrimineras. Frågan om samvetsfrihet inom svensk sjukvård vid abortingrepp har tidigare aktualiserats efter rapporter från vårdpersonal om små bebisar som ligger och självdör i sköljrummet efter sena aborter, och inte ens tillåts smärtlindring och när vårdpersonal uttryckt önskemål om att ha möjligheten att slippa medverka till selektiva flickaborter. Det är förståeligt att vårdpersonal inte vill medverka vid dessa aborter. Deras rätt till samvetsfrihet har dessutom stöd i internationell rätt.

Vi har anmält Sverige till Europarådets kommitté för sociala rättigheter gällande nio punkter. Det är varken godtagbart i ett demokratiskt samhälle eller förenligt med Sveriges internationella åtaganden att selektivt välja bort vissa fri- och rättigheter, särskilt när det handlar om att värna mänskligt liv.

Ruth Nordström

Roger Kiska

Maria Hildingsson

Publisert: