Textilindustrin har gjort Bangladesh rikare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik om arbetsvillkor

Svar på Anders Ferbes och Lars-Anders Häggströms debattartikel ”Vi uppmanar fler att följa H&M:s exempel” publicerad 7 oktober.

Det är glädjande att läsa att Handels och IF Metall inser ­vikten av det påverkansarbete som europeiska företag bedriver i länder som Bangladesh. ­Näringslivet är, precis som ­Anders Ferbe och Lars-Anders Häggström konstaterar i sin ­debattartikel, en stark kraft för högre minimilöner och bättre villkor för textilarbetarna. Utan utländska företag skulle mycket vara betydligt sämre i många ­låglöneländer.

Desto tråkigare är det att ta del av fackens ensidiga beskrivning av textilindustrins effekter. Fabrikskollapser och bränder är en tragisk verklighet i Bangladesh. Men det är också relevant att berätta att fattigdomen nästan halverats på trettio år.

Det är relevant att även den fattigaste tredjedelen uppger att deras levnadsstandard ökar. Att 95 procent av barnen går åtminstone ett par år i skola, och att möjligheten att få en anställning utanför hemmet inneburit en ­revolution för miljoner kvinnor.

Den viktigaste faktorn bakom framgångarna är hög tillväxt, skapad av textilindustrin.

Även jag önskar att fler skrev under avtalet om brand- och byggnadssäkerhet och tog sina uppförandekoder på större allvar.

Men den storskaliga fattigdomsutrotning som ägt rum i Bangladesh är en direkt följd av företagens kärnverksamhet: att producera billiga kläder. Det ­vore klädsamt om det framgick oftare i fackens argumentation.

Henrik Sundbom

Projektledare på Frivärld, aktuell med rapporten ”Made in Bangladesh”

Publisert: