ÅSIKT

Äldre har också sex – är vården redo för det?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

RFSU: Många äldreboenden behöver mer kunskap och bredare sängar

Under några dagar samlas över 700 politiker och ett antal intresseorganisationer från hela landet i Stockholm för att tala om framtidens äldreomsorg och äldrevård. Det är ett viktigt och högst aktuellt ämne. Det handlar om resurser, privata och kommunala alternativ och det handlar om rätten till grundläggande vård och ibland så kallad guldkant på tillvaron.

I dag är nästan en halv miljon människor i Sverige över 80 år och siffran väntas öka till över en miljon år 2040. Morgondagens äldre kommer sannolikt också att ställa andra krav på omsorgen som bland annat innebär mer inflytande, trygghet och självbestämmande. Sverige har goda förutsättningar att fortsätta vara ett av världens ledande länder inom äldreområdet. En välfärdsstat som har resurser att se till hela människan.

Men det finns kunskapsluckor att fylla. Ett exempel är äldres tankar kring och rätt till lust, sexualitet och närhet. Sex är folkhälsa, sex är välfärd och därför är sex i högsta grad är politik. När man ägnar två dagar åt ny kunskap, samtal och debatt på tema att göra skillnad för äldre borde detta vara en självklar del av programmet.

RFSU har upplyst om och verkat för sexualitet i snart 80 år. Sexualiteten är central genom hela människans liv, från barndom till ålderdom och den förändras genom livet. Tyvärr är det fortfarande tabubelagt att tala om äldres sexualitet. Detta vill RFSU ändra på. Det finns en föreställning om att vi lär oss allt vi behöver veta om sex i unga år och sedan är behovet av upplysning avklarat. Det finns också en rådande föreställning om att äldre inte har eller är intresserade av sex.

Genom livet uppstår olika frågor vad gäller sexualitet. Frågor om minskad lust, frågor om hur man får en relation att fungera eller vad som väntar efter en separation eller om ens partner bor på särskilt boende. Under livets olika faser uppstår behov av svar på olika frågor och då måste svaren finnas där.

Sexualitet, lust och förmåga är viktigt för hälsa, livskvalitet och välbefinnande genom hela livet. Det kräver ett aktivt folkhälso- och hälsoarbete.

Det kräver också kunskap hos vårdgivare. Många yrkesutövare inom vård och omsorg saknar i dag sexologiska kunskaper och förståelse för att sexualitet och lust är starkt kopplat till folkhälsan, hälsa och välbefinnande.

När vårdens samlade kunskap bidrar till att vi lever längre innebär det samtidigt att stora grupper lever ett långt liv med olika sjukdomstillstånd. Att överleva hjärtinfarkten, slaganfallet, cancern och andra sjukdomar kan många gånger medföra olika funktionsnedsättningar. Kroppen är sig inte lik, men lusten och längtan efter kärlek, närhet och sex finns kvar fast förmågan försämrats.

Men det kan ibland vara enklare än så. Det handlar också om att ge fysiska förutsättningar till just sex och närhet. Att ge utrymme för en bredare säng på äldreboendet så att de boende får faktiskt möjlighet att utifrån sina förutsättningar vara nära sin partner borde vara en självklarhet. Det handlar om respekt och integritet och att inte avsexualiseras för att man blir äldre. Kanske också något så enkelt som rätten att få hänga ut en skylt med texten ”stör ej” på dörren på äldreboendet.

Kristina Ljungros

Ingrid Frisk

RFSU:s krav för bättre sex för äldre:

Ökad kunskap inom vård och omsorg. Alla som utbildar sig och arbetar inom vård och omsorg ska ha en grundläggande sexologisk kunskap.

Vården ska särskilt uppmärksamma äldres sexuella välbefinnande

Mer forskning kring betydelsen av sexualitet som främjande av hälsa behövs.

Breda sängar och många mjuka kuddar på äldreboenden och servicehus.

Sexuellt välbefinnande ingår i samtliga undersökningar om äldres hälsa

Ökad kunskap och upplysning om läkemedels påverkan på lust och förmåga.

Utarbetande av kvalitetskrav och indikatorer för sexuell hälsa inom eget och vård- och omsorgsboende.

Inom särskilda boenden ska äldres rätt till sin sexualitet särskilt uppmärksammas.

HBT-kompentens ska vara självklar.

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik