Ökat inflytande för kvinnor ger ett bättre samhälle för alla

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Margot Wallström.
Margot Wallström.

Den 98:e Internationella kvinnodagen firas mot bakgrund av globala utmaningar som påverkar hela världens befolkning. Den ekonomiska krisen, klimatförändringarna, arbetslöshet, fattigdom och energisäkerhet är frågor som skapar stor oro i hela världen. Det är nu viktigare än någonsin att stärka jämställdheten.

Ett viktigt internationellt projekt genomförs nu i Liberia. Ett symposium om kvinnoinflytande, ledarskapsutveckling och internationell fred och säkerhet kommer att äga rum den 7–8 mars 2009. Internationella och liberiska deltagare – bl.a. kvinnliga ledare, stats- och regeringschefer, ministrar, styrelseordföranden och verkställande direktörer, folkledare och ledare för icke-statliga organisationer – kommer att samlas i Monrovia för att utbyta och tillämpa bästa praxis när det gäller att utöva ekonomiskt inflytande, påverka klimatförändringarna och bidra till en hållbar utveckling.

Jämställdhet och ökat inflytande är centrala mänskliga rättigheter för att utveckla och uppnå millenniemålen för utveckling. Utvecklingen har gått framåt. Ändå är mindre än 16 % av världens parlamentariker kvinnor, och två tredjedelar av alla barn som inte får gå i skolan flickor. Både i krigstid och bakom hemmets stängda dörrar utsätts kvinnor fortfarande för systematiskt våld. 70 % av världens fattigaste människor – de som lever på mindre än en dollar om dagen – är kvinnor. Kvinnor är också i allt högre grad ensamförsörjare eller huvudsaklig familjeförsörjare. För att skapa bättre levnadsförhållanden för fattiga krävs att kvinnor deltar i utarbetandet och genomförandet av projekt, både som bidragslämnare och mottagare.

De fattigaste kvinnorna i utvecklingsländerna är bland dem som drabbas hårdast av klimatförändringarna eftersom de får konsekvenser för jordbruket, livsmedelsförsörjningen och vattenhushållningen, som är traditionellt kvinnoarbete. Mellan fem och tolv miljoner människor dör varje år – främst kvinnor och barn – av sjukdomar orsakade av smutsigt vatten.

Erfarenheten visar att det gynnar hela samhället när kvinnor verkligen tar del i beslutsfattandet. Kvinnor bidrar med andra erfarenheter och idéer och har framför allt förståelse för andra kvinnors situation.

UN-Habitat (FN-programmet för boende och bosättning) visar prov på bästa praxis när det gäller att ge kvinnor ökat inflytande. I Malawi blev effektivare vattenförsörjning för städernas ytterområden resultatet när kvinnor utbildades och fick delta i lokala vattenförsörjningskommittéer. Kvinnorna visste precis vad man måste tänka på vid planering, utformning och användning av vattenförsörjningsställen.

I Set-Setal-området i Dakar i Senegal startade kvinnorna i bostadsområdet ett avfallshanteringsprogram som bidrog till att minska både arbetslösheten och förekomsten av smittsamma sjukdomar som tyfus och malaria.

Ett annat exempel på ett lyckat kvinnoprojekt finns i Liberia, där våldtäkt länge var det vanligaste brottet. Under 2007 skickade Indiens regering över 100 kvinnliga poliser till Liberia – FN:s första poliskontingent med bara kvinnor. Deras närvaro har gjort det lättare för kvinnor i Liberia att ta kontakt med polisen – inte bara för att anmäla överfall utan också för att söka till den liberiska poliskåren.

Unifems (FN:s utvecklingsfond för kvinnor) insatser i Kosovo visar hur en ny jämställdhetsenhet inom polisväsendet har bidragit till att människohandel och tvångsprostitution diskuteras öppet och prioriteras i polisarbetet.

”Solskenshistorier” av det här slaget måste uppmärksammas. Det går inte längre att bortse från kvinnors erfarenheter och möjligheter att bidra till samhället. Det finns otaliga exempel på goda resultat som uppnåtts på alla områden genom att kvinnor fått ökat inflytande, oavsett om det gäller små samhällen, stora organisationer, banker, företag, parlament, regeringar eller de högsta beslutsnivåerna.

Fler kvinnor i beslutsfattandet leder till att kvinnors erfarenhet, kunskap, intressen och kompetens uppmärksammas och beaktas fullt ut. Kvinnor utgör hälften av befolkningen men är fortfarande underrepresenterade i beslutsfattandet. Ökad jämställdhet är en demokratifråga.

Kvinnor bör göra sina röster hörda och påverka genom att delta i politiska beslutsprocesser från lokal till global nivå. Tillsammans kan vi skapa ett bättre samhälle – inte bara för kvinnor utan för alla!

Margot Wallström, Tarja Halonen, Ellern Sirleaf-Johnson

Publisert: