ÅSIKT

REPLIK: Ingen kommer att förlora äganderätt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Lars Törnman har skrivit om Jakt- och fiskerättsutredningen. Där finns många gruvliga sakfel.

1. Samebymedlemmarna har redan i dag jakt- och fiskerätt på både statlig och privatägd mark i Lappland och på renbetesfjällen i Jämtland. Samtidigt har mark-ägaren jakt- och fiskerätt på sin mark. Jakt- och fiskerätten är alltså delad.

2. Jag har lyssnat på några av landets mest kunniga jurister. De har inte varit eniga, men jag tror att jag står på god grund då jag hävdar att jakt- och fiskerätten ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjällen redan i dag är jämnt fördelad mellan samebymedlemmar och markägare. Nedanför odlingsgränsen är samebymedlemmarnas andel mindre än markägarens.

3. Mitt uppdrag hänger inte samman med frågan om ratificering av ILO:s konvention om ursprungsbefolkningar på det sätt som Törnman påstår. Mina förslag kan förverkligas både med och utan ILO-konventionen.

4. Ingen förlorar sin äganderätt genom mina förslag. Inte heller jakt- och fiskerätten i sig. Markägaren har kvar sin rätt och samebymedlemmarna sin. Det jag föreslår är en gemensam förvaltning av den jakt- och fiskerätt som de delar med varandra.

5. De lokala samverkansföreningar som jag föreslår har nio styrelseledamöter. I Kiruna får privata markägare enligt Törnman en plats av nio och samebyarna resten. Det är givetvis fel. Ovanför odlingsgränsen och renbetesfjällen föreslår jag att samebymedlemmarna skall ha fyra platser och markägarna lika många. Av de senare skall en representera dem som äger små marker. Nedanför odlingsgränsen får markägarna sex platser och samebymedlemmarna två. Den nionde ledamoten, ordföranden, skall alltid vara lokalt rekryterad och utses med kvalificerad majoritet. Lyckas inte det får länsstyrelsen, efter samråd med parterna, utse en ordförande med brett förtroende.

Törnmans tonläge är högt. Sakligheten är sämre. Och egna konkreta förslag som löser dagens problem saknas helt. Jag avstår från att kommentera hans åsikter.

Tidigare inlägg i debatten:

Sören Ekström (utredare Jakt- och fiskerättsutredningen)