ÅSIKT

Var med och sätt stopp för hatpolitik

DEBATT

Stoppa hatet, stoppa våldet!

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

LIF, Liberala invandrarföreningen i Stockholm, skapar ett nytt ideologiskt nätverk.

LIF kommer att arbeta under det kommande året för att skapa ett brett nätverk som verkar för förstärkning av demokratin. Alla grupper och individer som vill ansluta sig är välkomna.

Religiös fanatism och ateistisk intolerans leder till förintelseprocesser. Den religiösa intoleransen bör systematiskt bekämpas. Bara det faktum att denna intolerans har en så lång historia kräver en massiv mobilisering: hundraåriga konflikter ger upphov till starkt rotade vidskepelser om "de andras" ondska. Samtidigt bör vi fördöma ateismens brott mot mänskligheten: förföljelserna av

troende under Stalin och Mao, förtrycket av Falun Gong-

rörelsen i dag.

Extremhöger och extremvänster stöder och förstärker varandra.

Det röda våldet är inte annorlunda än det svarta våldet, den våldsamma klasskampen är inte i något sammanhang "bättre" än raskriget. Aggressivitet inspirerad av vänsterns hat - beväpnad klasskamp, våldsamt uppror mot kapitalismen, angrepp på privat egendom - är lika

destruktiv som rasism och utlänningshat.

Alla former av politik byggd på rashat, klasshat, religiös eller ateistisk intolerans bör bekämpas. FN:s konvention mot rasdiskriminering behöver omarbetas så att den inbegriper all hatpolitik.

Förebyggande åtgärder bör sättas i gång för att isolera politiska rörelser som satsar på hat, våld, oro, aggressivitet och hämnd.

Hela världen behöver skriva om sina historieböcker för att förhindra intoleransens spridning. Pedagogiska program och informationskampanjer behövs, det förflutnas och nutidens explosioner av masshysteri bör analyseras och deras inre mekanismer bör ständigt avslöjas. Vi vill bevisa i handling att viljan till fred och försoning kan göra under.

Vill ni vara med i vårt nätverk? Välkomna!

Kontakta oss.

e-mail: [email protected] se

Ana Maria Narti (riksdagsledamot fp)