Debatt

Liberalerna: Ni begår ett misstag, M och KD

Debattörerna: Att lägga ner Jämställdhetsmyndigheten är ett rejält kliv bakåt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Liberalerna kommer att arbeta vidare för att det djupt olyckliga riksdagsbeslutet om nedläggning ska ändras, skriver Maria Arnholm, Helene Odenjung och Barbro Westerholm.
Liberalerna kommer att arbeta vidare för att det djupt olyckliga riksdagsbeslutet om nedläggning ska ändras, skriver Maria Arnholm, Helene Odenjung och Barbro Westerholm.

DEBATT

DEBATT. Vid nyåret 2018 startade den nya Jämställdhetsmyndigheten i Göteborg, som Liberalerna varit pådrivande för. Nu, inte ens ett år senare, är denna myndighet akut hotad av nedläggning.

När riksdagen röstade igenom Moderaternas och Kristdemokraternas budget innebar detta att myndigheten får i uppdrag att avveckla all verksamhet. Det är en dyster ironi att detta bestämdes nästan på dagen 100 år efter riksdagens beslut om kvinnlig rösträtt.

Vi i Liberalerna är starkt kritiska till riksdagens beslut. Signalen blir att Sverige sänker sina ambitioner på jämställdhetsområdet. Oron är stor i civilsamhället, liksom hos andra myndigheter och olika professioner. Den oron delar vi.

Sedan den svenska jämställdhetspolitiken växte fram på tidigt 1970-tal har den ständiga akilleshälen varit bristen på uthållighet. Tillfälliga projekt och satsningar har avlöst varandra. Den bristen har avhjälpts genom en permanent myndighet.

Vid Jämställdhetsmyndigheten arbetar i dag ett femtiotal medarbetare med kompetens från alla samhällsfält. Det är poliser, åklagare, militärer, socionomer, folkhälsovetare, personalvetare, genusvetare och journalister. De är mitt i processen att bygga upp ett stabilt arbete för ökad jämställdhet.

Men nu hotas en rad viktiga verksamheter av avveckling. All finansiering försvinner för uppdragen att sprida kunskap och information om mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Redan detta blir ett rejält kliv bakåt.

Likaså dras anslagen in till arbetet mot prostitution och all slags människohandel. Åklagare har redan slagit larm om de allvarliga följderna detta får, inte minst för möjligheten att snabbt samordna stödinsatser till offren.

Under alliansregeringen påbörjades ett brett arbete för att stödja statliga myndigheters arbete med jämställdhetsintegrering, alltså att jämställdhetsfrågorna ska finnas med från början i all verksamhetsstyrning där så är relevant. Detta uppdrag, liksom ett motsvarande uppdrag att stödja universitet och högskolor med jämställdhetsintegrering, övertogs 2018 av Jämställdhetsmyndigheten. Nu släcks ljuset även för detta arbete.

De aktörer som drivit igenom nedläggningen av Jämställdhetsmyndigheten var emot att myndigheten alls skapades. Men de blir svaret skyldiga när det gäller hur jämställdhetspolitiken annars ska få långsiktighet. De tar inte heller ansvar för konsekvenserna när de lättvindigt beslutar att strypa medlen till verksamheter mot prostitution och människohandel eller mäns våld mot kvinnor.

Vårt parti Liberalerna föddes ur kampen för jämställdhet och för mäns och kvinnors lika rättigheter. Vi har varit motorn bakom de flesta reformer som gjort att Sverige färdats en lång väg på sträckan mot ett jämställt samhälle, och vi tänker inte sänka farten.

En expertmyndighet är en viktig del i strategin för att forma en jämställdhetspolitik som är långsiktig, uthållig och kunskapsbaserad. Därför behövs Jämställdhetsmyndigheten.

Liberalerna kommer att arbeta vidare för att det djupt olyckliga riksdagsbeslutet om nedläggning ska ändras.


Maria Arnholm, partisekreterare och jämställdhetspolitisk talesperson (L)
Helene Odenjung, förste vice partiordförande (L) och kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Göteborg
Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Spelet om regeringsmakten

LÄS VIDARE

DEBATT. Budgeten ett hån mot arbetslösa, M och KD

ÄMNEN I ARTIKELN

Spelet om regeringsmakten

Jämställdhet

Jämställdhetsmyndigheten

Valet i Sverige

Jämställdhetspolitik

Liberalerna

Prostitution