Sluta hoppas på ett mirakel, Strandhäll

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

M: Sjukskrivningarna kommer att öka med era åtgärder

Jessica Polfjärd och Johan Forssell (M).
Jessica Polfjärd och Johan Forssell (M).

REPLIK. Vi har länge varnat för att regeringen verkar ha tappat kontrollen över sjukskrivningarna. En utveckling som nu kommer att accelerera i takt med att regeringen monterar ner den sjukförsäkringsreform som Alliansen införde.

Det är väl underbyggt att långa sjukskrivningar är ohälsosamma i sig. Oavsett bakomliggande skada eller sjukdom har långa perioder av sjukskrivning visat sig öka risken för bland annat depression och social isolering. Tvärtemot vad regeringen försöker ge sken av så delar även flera expertmyndigheter vår uppfattning om att tidsgränser i sjukförsäkringen behövs.

Såväl Försäkringskassan som Arbetsförmedlingen och regeringens egen expertmyndighet, Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, menar att tidsgränserna fyller en viktig funktion. ISF uttrycker det ovanligt tydligt: ”Med borttagandet försvinner en viktig drivkraft för alla aktörer i sjukskrivningsprocessen att få tillbaka personen i arbete innan tidsgränsen nås. Sjukskrivningstiderna överlag kan alltså förväntas bli längre och sjukfrånvaron öka.”

Sjukpenningtalet är nu tillbaka på ungefär den nivå det låg på innan Alliansens sjukförsäkringsreform trädde i kraft. Trenden är tydligt uppåtgående och regeringens föreslagna åtgärder är antingen otillräckligt eller gör situationen värre. Men det verkligt märkliga är att samtidigt som regeringen bedriver en politik som expertmyndigheterna varnar kommer att öka sjukskrivningarna verkar man tro att sjukskrivningarna, som genom ett mirakel, ändå kommer att minska.

Socialförsäkringsministern och socialdemokraternas gruppledare i riksdagen skriver i sin debattartikel hur de ser framför sig besparingar på 14 miljarder kr som de menar uppstår genom att sjukpenningtalet i framtiden minskar till 9 dagar per år.

För att ge en bild av hur realistiskt detta mål är med nuvarande utveckling vill vi citera Försäkringskassan: "Inget tyder på att ökningen av sjukfrånvaron som pågått sedan 2010 är på väg att brytas. Regeringens mål är att sänka det från 10,3 till 9 dagar, men vår nya prognos pekar i stället på att sjukpenningtalet år 2020 hamnar kring 13 dagar.” I stället för en besparing på 70 miljarder kan alltså regeringen se framför sig en mångmiljardhöjning av utgifterna.

Det är allvarligt att regeringen inte verkar förstå följderna av sin egen politik. Socialdemokraterna borde sluta ägna sig åt önsketänkande och i stället börja lyssna till kritiken från sina egna myndigheter.

Jessica Polfjärd

Gruppledare (M)

Johan Forssell

Socialförsäkringspolitisk talesperson (M)

Publisert: