Debatt

Föräldraförsäkringen urholkar vår välfärd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

LUF och Liberala kvinnor: En jämställd försäkring kan lösa personalkrisen i vården

Kajsa Dovstad, Luf, Gulan Avci, Liberala kvinnor.
Kajsa Dovstad, Luf, Gulan Avci, Liberala kvinnor.

DEBATT. Sjuksköterskebristen är en återkommande svensk sommarplåga. För enskilda patienter leder till den sämre vård, för alla leder till ett minskat förtroende för vår gemensamma sjukvård.

Bristen har många orsaker – för dåliga karriärmöjligheter och ett stelt sjukvårdssystem som inte tar tillvara kompetensen hos all personal är två exempel – men en tydlig orsak som sällan nämns är kopplingen till det skeva uttaget av föräldrapenningen. Sjuksköterskebristen skulle vid ett mer jämställt mellan kvinnor och män minska markant.

I höst kommer Folkpartiets landsmöte ta ställning till flera motioner som på olika sätt vill utöka den öronmärkta delen av föräldraförsäkringen. Liberala ungdomsförbundet och Liberala kvinnor är glada över att Folkpartiet och regeringen kommer att införa en tredje så kallad pappmånad. Men vi är också överens om att det behövs mer. Dagens föräldraförsäkring snedvrider inte bara kvinnors karriärmöjligheter – den urholkar välfärden.

Vi presenterar i dag nya siffror som visar att en att en helt individualiserad föräldraförsäkring skulle frigöra personalresurser motsvarande 1800 heltidsarbetande sjuksköterskor. De skulle utgöra ett ovärderligt tillskott till vår gemensamma vård och omsorg.

De beräkningar som vi i dag presenteras bygger på statistik från Försäkringskassan och Statistiska centralbyrån. Bara genom att anta att sjuksköterskor inte får fler eller färre barn än genomsnittet och att de inte tar ut fler eller färre föräldrapenningdagar, nås siffran 1800 fler heltidsarbetande sjuksköterskor om föräldraförsäkringen istället skulle vara jämställd. Dagens samhälles senaste uppskattning är att det saknas 2000 sjuksköterskor över hela landet. Fakta är att med ett jämställt uttag av föräldrapenningen skulle närmast hela bristen försvinna.

Argumenten för en jämställd föräldraförsäkring är flera. Det handlar om att förbättra kvinnors karriärer, löner och pensioner. Men det handlar också om mer jämställdhet för Sveriges arbetsgivares skull.

När Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna argumenterar emot fler låsta månader i föräldraförsäkringen missar de helt arbetsgivarnas och särskilt de mindre företagens perspektiv. Det är en stor risk att anställa någon i barnafödande ålder som med lagstiftning i ryggen har rätt att vara föräldraledig 420 dagar. Det gäller både i och utanför vården.

Nyligen presenterades Delegationen för jämställdhet i arbetslivets betänkande där fem öronmärkta månader föreslogs. Höstens landsmöte för Folkpartiet blir avgörande. Där kan en majoritet för ytterligare steg formas. Liberala ungdomsförbundets och Liberala kvinnor är tydliga: fler steg mot ett jämställt uttag måste tas.

Pappor och barn blir skulle bli vinnare med mer tid med varandra. Fler kvinnor skulle göra karriärer. Samhället skulle få tillgång till ännu mer av kvinnors kompetens. Och att det behövs bevisar varje sommars platsbrist i vården.

Gulan Avci

ordförande, Liberala Kvinnor

Kajsa Dovstad

välfärdspolitisk talesperson, Liberala ungdomsförbundet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Liberalerna

ÄMNEN I ARTIKELN

Liberalerna

Liberala kvinnor

Gulan Avci

Luf, Liberala ungdomsförbundet

Föräldraförsäkringen

Jämställdhet