ÅSIKT

Regeringen har en unik klimatchans

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Naturskyddföreningen och Greenpeace: Sälj inte den tyska kolkraften – avveckla den

Foto: Björn Lindahl
En av Vattenfalls tyska kolgruvor.

Inom kort ska regeringen ta ställning till Vattenfalls planer på att sälja kolkraften i Tyskland. Att bara sälja kolkraften, något som miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP) i veckan har öppnat upp för, riskerar att leda till utsläpp av en miljard ton koldioxid och kan inte vara bäst ur klimatsynpunkt. Nu gäller det att regeringen tar ansvar för den uppkomna situationen och gör något proaktivt, som påskyndar en utveckling av ett förnybart energisystem i Tyskland.

Genom statliga Vattenfall kontrollerar vi ett av Europas största kolfält: Lausitzfältet i Tyskland. Om kolet grävs upp och används som bränsle i kraftverken kan vi glömma att begränsa Europas utsläpp på ett sätt som gör att vi lever upp till klimatkonventionen och dess mål.

Ändå har Vattenfall planer i den riktningen. Man vill öppna upp fem nya områden i Lausitzfältet och utvinna en miljard ton kol som sedan ska brännas och skickas ut i atmosfären. Det är en ofantlig mängd koldioxid, motsvarande 24 gånger Sveriges utsläpp under förra året.

Självklart har detta skapat en omfattande debatt, både i Tyskland och i Sverige. Det är varken förenligt med målen i klimatkonventionen eller med EU:s interna klimatmål. Kolet måste stanna i marken.

Det bästa för klimatet vore förstås att stänga kolkraftverken omgående, men det vore orealistiskt ur energiförsörjningssynpunkt. Ett rimligt alternativ är däremot att Vattenfall avbryter sina planer på expansion och istället tar fram en långsiktig plan för en ansvarsfull avveckling. Målet bör vara att de sista kraftverken stängs i början av 2030-talet.

En sådan strategi ger goda möjligheter till omställning av elproduktionen och att skapa nya arbetstillfällen för de som jobbar i verksamheten idag. För Vattenfall vore det också jämförelsevis odramatiskt: mer än hälften av anläggningarna är gamla och slitna. Det betyder att de snart når slutet av sin tekniska livslängd och kommer att stängas ner om ledningen bara avstår från att göra uppgraderingar och nyinvesteringar.

Om Vattenfall överhuvudtaget hittar någon köpare går det sannolikt inte att få ut mycket pengar för kolkraften. Därför är det en förhållandevis billig klimatåtgärd för regeringen att låta Vattenfall stänga ner några gamla kolkraftverk relativt omgående och samtidigt låna till investeringskapital så att företaget kan komma ur sitt moment 22 och istället satsa på att bli det ledande företaget i förnybar energi.

En ny ägare kommer med stor sannolikhet att driva expansionsplanerna vidare och göra nyinvesteringar i kraftverken. Mer kol kommer då att grävas upp, brännas och skickas ut i atmosfären. För klimatet innebär alltså en försäljning sannolikt inte bara status quo, utan en direkt försämring.

En enad forskarkår visar gång på gång att merparten av jordens kol, olja och gas måste lämnas i marken om vi ska undvika en katastrofal klimatförändring. Det finns inget bättre tillfälle för regeringen att sätta kraft bakom orden om att bli ”ett globalt föregångsland för miljön”. Att låta Vattenfall bli ett globalt exempel på hur ett stort och hårt kritiserat energibolag kan ställas om till de nya villkor som gäller och bli ett föredöme skulle ge en oerhört stark signal inför klimatmötet i Paris.

Nu har Sverige och regeringen möjligheten att vända utvecklingen, låt inte den chansen gå förlorad.

Svante Axelsson

Annika Jacobson

ARTIKELN HANDLAR OM