Debatt

Personalens villkor avgör kvaliteten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Kommunal om äldreomsorgen

REPLIK. Johan Ingerö, Timbro, hävdar att privata utförare inom äldreomsorgen är bättre än kommunala. Ska debatten handla om kvalitet är det destruktivt med plakatpolitik för privat äldreomsorg. Kommunals utgångspunkt är att all äldreomsorg ska vara bra nog för äldre, och anhöriga ska känna sig trygga i förvissningen om en god omsorg.

När Kommunal granskat skillnaderna mellan privat och kommunalt driven äldreomsorg framgår det att personalens villkor är alltför dåliga generellt, men något sämre i den privat drivna äldreomsorgen. Var tredje person är tidsbegränsat anställd och två av tre arbetar deltid. Minutsatta scheman och för lite tid gör att personalen idag inte hinner med att se och tillgodose de äldres behov.

Personalens villkor är avgörande för kvaliteten inom äldreomsorgen. I Socialstyrelsens jämförelse uppger de äldre att kontinuitet och kompetens är viktigt. Det kräver att rätten till heltid, personalinflytande, god arbetsmiljö och tillsvidareanställningar blir norm.

Bristerna inom äldreomsorgen beror på en komplex väv av felriktad styrning, dålig samordning, undermåliga arbetsvillkor och uteblivna utbildningsinsatser. För att höja kvaliteten i äldreomsorgen måste personalpolitiken prioriteras. I grunden handlar det om att skifta till en styrning och organisering av äldreomsorgen efter omsorgsrationella principer.

Kommunal välkomnar att regeringen tar ett helhetsgrepp om frågorna i vinstutredningen och i den kommande utredningen om välfärdens styrning.

Kristina Mårtensson,

samhällspolitisk chef Kommunal

Anna Werkelin Ahlin,

äldreomsorgsexpert Kommunal

Elinor Odeberg,

hälso- och sjukvårdsexpert Kommunal

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kommunal

ÄMNEN I ARTIKELN

Kommunal

Johan Ingerö

Äldrevård

Välfärd