Så blir det lättare att få rätt mot oss i medierna

Mediebranschen: Vi är överens om ett nytt medieetiskt system för alla plattformar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det nya systemet ska pröva alla mediernas publiceringar oberoende av publiceringsplattform, det vill säga även radio- och tv-sändningar och de webbpubliceringar som i dag inte kan prövas, skriver debattörerna.
Det nya systemet ska pröva alla mediernas publiceringar oberoende av publiceringsplattform, det vill säga även radio- och tv-sändningar och de webbpubliceringar som i dag inte kan prövas, skriver debattörerna.

DEBATT. Mediebranschen har enats om att inrätta ett nytt medieetiskt system. Det nya systemet med en allmänhetens medieombudsman (MO) och en medieetisk nämnd (MEN) ska värna den personliga integriteten, omfatta publiceringar på alla plattformar och dessutom göra det enklare för allmänheten.

I över 100 år har den svenska pressen arbetat för att upprätthålla en god etik. I dag är självregleringen med en Allmänhetens Pressombudsman (PO) och en särskild nämnd (PON) väl kända.

Dit kan enskilda personer anmäla publiceringar de anser skadar eller kränker deras personliga integritet.

Medieföretag, bransch- och fackliga organisationer har nu enats om ett konkret förslag för att vidga – och därmed stärka – den etiska självprövningen.

MO/MEN ska pröva alla mediernas publiceringar oberoende av publiceringsplattform, det vill säga även radio- och tv-sändningar och de webbpubliceringar som i dag inte kan prövas.

Tydliga regler och ett gemensamt system för samtliga medieformer stärker individens möjligheter att få upprättelse vid orättfärdiga publiceringar. Dessutom bidrar det till att öka förtroendet för de ansvarstagande medierna.

Därför vill undertecknande branschorganisationer och medieföretag gemensamt inrätta Allmänhetens Medieombudsman (MO) och Mediernas etiska nämnd (MEN).

Vi har enats om följande ramar för den framtida etiska självregleringen:

  • MO/MEN ska pröva alla yttranden för de medier som omfattas av självregleringen – oberoende av publiceringsplattform. Det innebär att även radio- och tv-sändningar, samt de webbpubliceringar som i dag inte kan prövas, omfattas av det framtida systemet.
  • MEN föreslås bli uppbyggt som det nuvarande självreglerande systemet med representanter för allmänheten och mediebranschen.
  • MO/MEN ska pröva om enskilda utsatts för en oförsvarlig publicitetsskada genom intrång i privatlivet.
  • Endast om den som anser sig drabbad av en publicitetsskada ger sitt tydliga medgivande ska anmälan tas upp till prövning.
  • Möjligheten att få upprättelse och sitt fall prövat kommer precis som i dagens system att vara kostnadsfri för den enskilde.
  • Kostnaden för verksamheten finansieras helt av huvudmännen.
  • Tilltänkta huvudmän och ”ägare” av MO/MEN är Utgivarnas huvudmän, det vill säga Sveriges Tidskrifter, TU – Medier i Sverige, Sveriges Utbildningsradio (UR), Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT) och TV 4-gruppen samt Publicistklubben och Journalistförbundet.
  • Regeringen bör i samband med inrättandet av MO/MEN justera instruktionen för Granskningsnämnden för radio och tv så att nämnden inte prövar intrång i privatlivet. Den granskningen bör ske i MO/MEN.

Med MO/MEN tas ett stort steg för att stärka mediernas ställning samt markera distans till informationsspridning och opinionsbildning där etik, källkritik och ansvarstagande saknas.

Vårt förslag innebär att det blir enklare och tydligare för enskilda personer att veta vart de ska vända sig när de anser sig utsatta för publicitetsskada.

Tillsammans fortsätter vi nu arbetet för att i detalj utforma regler och stadgar för det nya medieetiska systemet.


Casten Almqvist, vd, TV4-gruppen
Cilla Benkö, vd, SR
Sture Bergman, vd, VK Media AB
Unn Edberg, ordförande, Sveriges Tidskrifter
Jonas Eriksson, vd, TT
Nils Funcke, vd, Utgivarna
Jeanette Gustafsdotter, vd, TU – medier i Sverige
Anna Gullberg, chefredaktör, Gefle Dagblad
Viveka Hansson, programdirektör, TV 4
Anna Hedenmo, ordförande, Publicistklubben
Jan Helin, programdirektör, SVT
Fredric Karén, publisher, Svenska Dagbladet
Anna Körnung, chefredaktör, Lokaltidningen Mitt-i Stockholm
Anne Lagercrantz, chef nyheter, SVT
Björn Löfdahl, programdirektör, SR
Thomas Mattsson, chefredaktör, Expressen
Marcus Melinder, chefredaktör, Norran
Kerstin Neld, vd, Sveriges Tidskrifter
Jonas Nordling, ordförande, Journalistförbundet
Robert Olsson, programchef, SVT
Cecilia Roos, tf vice vd, UR
Lena K Samuelsson, chefredaktör och vd, Aftonbladet
Susanna Skarrie, publisher, Hem & Hyra
Hanna Stjärne, vd, SVT
Sofia Wadensjö Karén, ordförande, Utgivarna


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: