Debatt

Rättsosäkert och oacceptabelt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Hanna Wagenius (C): Asks förslag en återgång till medeltidens skampålar

Vår justitieminister Beatrice Ask (M) sa under ett seminarium i riksdagen på torsdagen att hon skulle vilja att kuvert i grälla färger ska skickas till den som är misstänkt för att ha köpt sex. I dag är hon inte längre säker på vilken färgen ska vara, men tycks i övrigt inte ha ändrat sig. Tanken är häpnadsväckande.

Förslaget är nämligen oacceptabelt ur integritets- eller rättssäkerhetssynpunkt. Att så tydligt peka ut någon som bara är misstänkt – dessutom för ett brott som inte är särskilt grovt – är inte förenligt med de grundläggande rättsprinciper som bör styra ett ärendes handläggning.

Det är uppenbart att utpekandet är tänkt att fungera som ett straff. Ask själv talar om att det antagligen skulle vara mer avskräckande än att sättas i fängelse. Tanken på att alla misstänkta sannerligen inte behöver vara skyldiga tycks inte ens ha slagit henne, trots att oskuldspresumtionen, alltså principen om att var och en ska betraktas som oskyldig till dess motsatsen är bevisad, är den absolut mest grundläggande principen i ett rättssamhälle.

Det vore dessutom att gå emot grunderna för straffrätten att utmäta ett annat straff än det som finns stadgat i den för brottet aktuella paragrafen – speciellt då det inte ens finns en fällande dom.

Poängen med ett rättssamhälle är att personer ska dömas inför en domstol där rättssäkerhetsgarantierna är uppfyllda – inte av en uppretad folkmobb. Idén om att hänga ut misstänkta, vare sig det rör sig om att använda en specifik färg på kuverten eller någon annan metod är en återgång till medeltiden och för tanken till de skampålar som förr stod på kyrkbacken.

Asks tanke om att utskilja detta brott som mer förkastligt än andra är också förvånande. Straffsatsen är tämligen låg, och det finns följaktligen andra brott som i dag anses vara grövre. Hur vill Ask göra i de fall där någon misstänks för att ha våldtagit, misshandlat eller mördat en annan människa?

Nej, Asks utspel är ogenomtänkt och står i strid med grunderna för rättssamhället. Förhoppningsvis är det bara ett resultat av en plötslig ingivelse och kommer knappast att bli en del i alliansens straffrättspolitik.

Hanna Wagenius

Juriststudent och riksdagskandidat (C)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt