ÅSIKT

Ansvaret är ditt, Odell

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fackförbundet ST: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen har inte tillräckligt med resurser

Mats Odell (KD), ansvarig minister för statlig förvaltning, skriver i Aftonbladet den 13 september 2010 att varje myndighet bör utfärda en servicegaranti. Myndigheter som inte lever upp till målet utan exempelvis tar längre tid på sig att hantera ett ärende än vad garantin anger, ska betala straffavgift.

Odell tar Försäkringskassan som exempel och skriver att det bakom varje berättelse om människor som tvingats vänta på besked eller utbetalning, finns oro och en upplevelse av att ha blivit sviken av det samhälle man har varit med att bygga med sina skattepengar.


Så långt har jag samma uppfattning. Det är viktigt att myndigheterna har tydliga mål och att medborgarna får besked om vad som händer med deras ärenden. Jag delar även uppfattningen om att många människor känner sig svikna i dagens samhälle. Däremot gör jag en helt annan analys kring vem som bär ansvaret för detta.

Det är regeringen och Odell som ansvarig minister, som bär ansvaret för att myndigheterna får tillräckliga resurser för att klara sina uppdrag. Det är även regeringen som ger dem ramar och regelverk som styr deras arbete.

På stora välfärdsmyndigheter som har mycket medborgarkontakt har läget försämrats de senaste åren. Enligt STs Arbetsmiljöundersökning som genomfördes i februari i år uppger 63 procent av de anställda på Arbetsförmedlingen att de fått mer att göra bara det senaste året. Vid Försäkringskassan hade 47 procent fått mer att göra det senaste året, från ett redan mycket ansträngt läge. Inom Arbetsförmedlingen saknar över hälften, 53 procent, tillräckligt med tid och andra resurser för att klara uppdraget. På Försäkringskassan saknar 47 procent tillräckligt med tid och andra resurser för att klara uppdraget.

Min slutsats är att jag gärna ser ökad trygghet för medborgarna i form av servicegarantier eller andra kvalitetsmål men då måste myndigheterna först få de resurser som krävs för att de ska kunna uppfylla dessa mål. Att som ansvarig minister undanhålla myndigheterna dessa resurser och därefter ropa på ökad service är ansvarslöst.

Annette Carnhede
Ordförande i Fackförbundet ST

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle