Bostadsfrågan måste upp på agendan – nu!

Bostadsuppropet: Alla har alla rätt till en bostad, men politikerna tar inte ansvar nog

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag är det marknaden som skall förse oss med bostäder, och bostadsfrågan är på väg mot att skapa en social härdsmälta, skriver debattörerna från Bostadsuppropet.
I dag är det marknaden som skall förse oss med bostäder, och bostadsfrågan är på väg mot att skapa en social härdsmälta, skriver debattörerna från Bostadsuppropet.

DEBATT. Valrörelsen är i full gång. Det är val den 9 september – men var är bostadsfrågorna?

Bostadsfrågan är för känslig för många av de politiska partierna och därför har den frågan lyst med sin frånvaro under många år i den svenska politiken. När nu bostads­bubblan spricker och nybyggnationen bromsar in kan bostadens centrala betydelse för den ekonomiska politiken blottläggas på ett sätt som kan ifrågasätta den förda politiken. Hushållens skuldsättning är visserligen bra för tillväxten, men skapar bubblor som kan få förödande konsekvenser för såväl individen som för samhällsekonomin som helhet.

Bostadsfrågan har ibland framställts som en paradox. Å ena sidan visar statistik att det råder en stor brist på bostäder och att trångboddheten breder ut sig. Å andra sidan kan vi varje dag läsa i annonsbilagorna, att det finns gott om villor och bostadsrätter till salu.

För den som har pengar råder ingen bostadsbrist. För den som har pengar erbjuds valfrihet, andra får stå utan eller flytta på sig när hyreshöjningarna kommer.

Denna situation är inte en paradox, det är en skandal, och också en helt logisk konsekvens av att vi idag saknar en socialt hållbar bostadspolitik.

Allas rätt till bostad är inskriven i den svenska grundlagen, och svensk bostadspolitik har också tidigare sörjt för att ge i princip alla medborgare bra bostäder till en rimlig kostnad. I dag är det marknaden som skall förse oss med bostäder, och bostadsfrågan är på väg mot att skapa en social härdsmälta. Den ekonomiska politik som gjort rika hushåll till vinnare och mindre bemedlade till förlorare, reproducerar och även förstärker de sociala och ekonomiska klyftorna i vårt samhälle.

Skillnaderna mellan upplåtelseformer har ökat kraftigt. I dag kan den som äger sin bostad dra fördel av statliga subventioner i form av generösa ränte- och ROT-avdrag, och för den som bor i villa har också fastighetsskatten tagits bort.

Som en konsekvens av att bostaden i allt högre grad blivit till en vara på en marknad har bostadssegregationen ökat, där mindre bemedlade gruppers behov trängs undan och osynliggörs. Marknadens logik skapar vinnare och förlorare, och de ojämlika förutsättningarna skapar grogrund för diskriminerande agerande och bemötande.

För ett civiliserat samhälle med ambitionen att ge samtliga medborgare rätten till en anständig bostad till en rimlig kostnad är det därför inte möjligt att förlita sig på marknaden. Detta blir iögonfallande tydligt i dag, när vi bland annat ser hur hyreslägenheter som renoveras i stor omfattning blir föremål för dyra och onödigt omfattande ombyggnationer och hyreshöjningar så kraftiga att många inte har råd att bo kvar.

Staten måste ta sitt ansvar och verka för en socialt inriktad bostadspolitik som ger alla rätt till en bra bostad. Bostadsfrågan är inget isolerat fenomen, utan snarare ett av flera symptom på en samhälls­utveckling som leder till splittring och ökade klyftor. För att rå på segregationen, hemlöshet, bostadsbrist och trångboddhet behöver vi strukturella föränd­ringar som tar sin utgångspunkt i en politik vilken verkar för en annan fördelning av makt, pengar och resurser. Bostaden måste få förbli en social rättighet!

Med bakgrund i ovanstående beskrivning av läget kräver vi att bostadsfrågan blir en prioriterad fråga i årets valrörelse, samt att följande punkter/krav beaktas av samtliga partier:

  • Bygg hyresrätter med bra standard och låga hyror
  • Stärk hyresrättsinnehavarnas ställning och gå vidare med en proposition baserad på SOU 2017:33
  • Sluta renovera bort bostäder med låga hyror: inför en nollnivå vid varje renovering
  • Riv upp Allbolagen, allmännyttiga bostäder ska inte drivas med avkastningskrav
  • Stoppa privatiseringar av allmännyttan och återkommunalisera de delar som tagits över av ”oseriösa” hyresvärdar
  • Behåll marken inom kommunens ägo vid markanvisningar

Bostadsuppropet undertecknas av ett 40-tal forskare, aktivister och berörda privatpersoner

Debattörerna

Martin Andersson, Allt åt Alla, Malmö
Mathias Krusell, Allt åt Alla, Göteborg
Pontus Blüme, Allt åt Alla, Stockholm
Nova Nilsdotter, socionom, Allt Åt Alla, Stockholm
Mathias Wåg, frilans, Allt åt alla, Stockholm
Emma Bartfai, Ort till ort, Stockholm
Sarah Degerhammar, forskare vid KTH och medlem i Ort till ort, Stockholm
Scott Springfeldt, Ort till ort, Stockholm
Britta Brus, pedagog, Alla ska kunna bo kvar, Göteborg
Mahasti Hashemieh, bostadsaktivist och vice ordförande i Alla Ska Kunna Bo Kvar, Göteborg
Åse Richard, Alla Ska Kunna Bo Kvar, Uppsala
Malin Widehammar, Staden Vi Vill Ha, Göteborg
Gabriela Varas Stancovich, Nätverket Grannar på Albyberget, Stockholm
Jannika Ojeda Meftah, Nätverket Grannar på Albyberget, Stockholm
Yrsa Rasmussen, Nätverket Grannar på Albyberget, Stockholm
Camilla Jonsson, Folkinitiativet i Umeå
Lennart Johansson, Täljstenens Plangrupp, Uppsala
Marllis Nikoleizik, Föreningen Vantörs hyresgäster, Stockholm

Annika Alm, författare, Stockholm
Max Gustafson, serietecknare
Christine Leuhusen, filmskapare, Stockholm
Johannes Samuelsson, konstnär, Umeå
Zafire Vrba, konstnär, Stockholm

Maryam Fanni, doktorand, Göteborgs universitet
Ståle Holgersen, forskare vid Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala

Carina Listerborn, Forskare vid institutet för urbanforskning, Malmö universitet
Helena Löfgren, doktorand Södertöms högskola
Irene Molina, forskare vid Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala

Dominika Polanska, forskare vid Institutet för Bostads- och Urbanforskning, Uppsala

Mauricio Rogat, doktorand, Göteborgs Universitet
Hannes Rolf, doktorand, Ersta Sköndal Bräcke Högskola
Ove Sernhede, forskare vid Göteborgs Universitet

Catharina Thörn, forskare vid Göteborgsuniversitet
Håkan Thörn, forskare vid Göteborgs universitet

Charlotte Therese Björnström, hyresrättsinnehavare Uppsala
Ellen Forsblad, jurist, Malmö
Lennart Frostesjö, Umeå
Elof Hellström, aktiv i kulturhuset Cyklopen, Stockholm
Arne Johansson, Norra Järva Stadsdelsråd, Stockholm
Per-Åke Lindblom, pensionär, f.d. gymnasielärare, Stockholm
Justin Pati, algoritmutvecklare, Bokhandeln info, Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE