Polisen borde be EU-migranterna om ursäkt

Debattören: Polisen kan och bör utgöra en trygghet – inte skapa rädsla

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Soraya Post vill att Stockholmspolisen ska be EU-medborgarna om ursäkt.
Foto: Lars Pehrson / SvD / TT / TT NYHETSBYRÅN
Soraya Post vill att Stockholmspolisen ska be EU-medborgarna om ursäkt.

DEBATT

DEBATT. Vittnesmål från berörda och människorättsorganisationer om hur polisen i Stockholm bemöter utsatta EU-medborgare har uppmärksammats flera gånger i år. Senast 26 juni av Aftonbladets ledarskribent Susanna Kierkegaard som förtjänstfullt avslutade sin text med ”Polisen ska vara en trygghet för de utsatta, inte ett hot. Fattigdom är inget brott”.

Det sympatiserar Feministiskt Initiativ fullt ut med.

Det är fullständigt oacceptabelt att Polisen tillsynes godtyckligt kör ut människor, många av dem analfabeter, till stadens ytterkanter och släpper dem där för att klara sig bäst en kan för att ta sig tillbaka in mot stan. En förstår lätt att det rimligtvis är otroligt svårt att ta sig tillbaka utan läs- och skrivkunskaper.

FN:s rasdiskrimineringskommitté har kritiserat Sverige hårt för agerandet gentemot romer som vistas här, såväl mot avhysningar och vräkningar från så kallade illegala bosättningar som för hur romer diskrimineras på arbetsmarknaden, i utbildningsväsendet och på bostadsmarknaden.

Det skulle kunna sammanfattas med kritik mot den utbredda antiziganismen, den specifika rasismen mot romer, som inte minst återfinns i polismyndighetens agerande – oavsett om det handlar om rasprofilering i databaser eller jagande av romer som försöker försörja sin familj genom att be om hjälp från förbipasserande, panta burkar och/eller söka jobb.

Sverige borde vara bättre på att säkra grundläggande rättigheter för EU-medborgare som vistas här i utsatthet. Feministiskt Initiativ påtalar detta på alla politiska nivåer som vi finns invalda till. Vi vill se tillräckligt många härbärgesplatser, samhällsstöd för att komma ut ur utsattheten och fattigdomen samt att utbildningsplatser för barn och vuxna erbjuds. Det främjar fattigdomsbekämpning och antidiskriminering, men i stället verkar det som allt fler, i takt med hur rasismen generellt tillåts normaliseras, vill bekämpa de fattiga snarare än fattigdomen.

Strategin tycks vara att jaga ut dem från Sverige genom att göra det så obekvämt som möjligt att leva här. Det är en strategi som jag starkt tar avstånd ifrån. Den påminner mig också om 1923 års Fattigvårdslagstiftning, enligt denna regel skulle romer inte få tillstånd att vistas mer än högst tre veckor på en och samma ort eller kommun – därefter skulle de förpassas.

Polisen i Stockholm behöver diskutera igenom hur en kan arbeta rättighetsbaserat i stället för repressivt. Det finns goda exempel, så som Lund, där ideell sektor, kommunen och myndigheterna samarbetar. Där har under drygt tre års tid funnits året runt-härbärge, samhällsguidning och medmänniskor har på så sätt kommit från utsattheten och fattigdomen och fått arbete och hållbar boendesituation.

Ingen aggressiv avhysning har skett under den tiden och stor tillit finns mellan EU-medborgare som befinner sig i utsatthet där och Lunds poliser. Det är uppenbarligen ett framgångsrecept. Polisen kan och bör utgöra en trygghet och inte skapa rädsla.

Jag uppmanar Polisen i Stockholm att tänka om, be om ursäkt och i stället utgå från ett rättighetsbaserat arbetssätt.

De mänskliga rättigheterna är universella, det betyder att de ska gälla för alla människor överallt oberoende medborgarskap eller härkomst. Feministiskt Initiativ kommer alltid att försvara dem och kritisera de som utför något som står i strid till dessa.

Soraya Post, EU-parlamentariker (FI)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE