Dags räkna rätt – om vi ska nå miljömålen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

20 organisationer: Utsläppen från utrikes flygresor och köttimport måste minska

64 procent av svenskens utsläpp år 2013 skedde i andra länder och andelen ökar, skriver debattörerna.
64 procent av svenskens utsläpp år 2013 skedde i andra länder och andelen ökar, skriver debattörerna.

DEBATT. Den här våren är på många sätt avgörande för utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige. Riksdagsledamöterna i den parlamentariska Miljömålsberedningen är i sluttampen av sitt arbete och kommunicerade nyligen att de kommer föreslå svenska nettonollutsläpp av växthusgaser till år 2045.

Men det målet tar hittills enbart hänsyn till att utsläppen från den inhemska produktionen ska minska markant. Vi menar att det är av största vikt att Sverige inte enbart sätter mål för utsläppen som sker inom Sveriges gränser.

I juni återkommer Miljömålsberedningen med sitt slutbetänkande. I det bör de ta ett helhetsgrepp på svenskarnas klimatpåverkan och även inkludera ett mål för konsumtionsutsläppen.

Till skillnad från utsläppen som kommer från produktion inom Sveriges gränser har svenskarnas konsumtionsutsläpp inte minskat de senaste decennierna. En starkt bidragande orsak är en ökning av utrikes flygresor och köttimport, men också en ökning av annan importerad konsumtion.

Den här utvecklingen motverkar Sveriges övergripande miljömål, det så kallade generationsmålet, samt det globala målet om att begränsa utsläppen så att den globala temperaturökningen inte överskrider 2 grader, och helst inte 1,5 grader. Utvecklingen går också stick i stäv med FN:s nya utvecklingsmål om att säkerställa hållbara konsumtionsmönster. Det är även ur ett rättviseperspektiv rimligt att sätta upp mål för konsumtionsutsläppen. Ansvaret för utsläppsminskningarna läggs annars helt och hållet på de länder där utsläppen fysiskt genereras. 

Av dessa anledningar är det absolut nödvändigt att ta med växthusutsläppen från svenskarnas konsumtion i miljömålsarbetet, oavsett om de kommer från konsumtion av varor tillverkade i Sverige eller i andra länder.

Ett sätt att komma åt dessa utsläpp är att svenskarna förändrar sina konsumtionsmönster. Det handlar bland annat om att köpa mer hållbara varor som kan  repareras i stället för att direkt behöva bytas ut, och att köpa mindre av det som är särskilt utsläppsintensivt. För att detta ska kunna ske behövs tydliga mål och styrmedel  på nationell nivå.  Utan ett mål kan vi inte veta om arbetet mot minskade utsläpp går i rätt takt.

Även om det finns en osäkerhetsmarginal är trenden för konsumtionsutsläppen väldigt tydlig och de ligger utan något som helst tvivel på en många gånger för hög nivå.

De svenska konsumtionsutsläppen är nästan dubbelt så stora som de territoriella utsläppen. 64 procent av svenskens utsläpp år 2013 skedde i andra länder och andelen ökar.

I somras skrev vi organisationer under Klimatmålsinitiativet som syftar just till att Sverige ska lägga till ett konsumtionsbaserat utsläppsmål. Sedan dess har även Naturvårdsverket gett sin rekommendation i frågan. De föreslår att Miljömålsberedningen beaktar möjligheten att ta fram ett mål för utsläpp av växthusgaser från svensk konsumtion till 2050, samt ett delmål till 2020.

En plats där ett nationellt utsläppsmål för konsumtionen skulle passa bra in är som etappmål under det befintliga miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. 

Vi organisationer är oroliga för att helheten och frågan om konsumtionens klimatpåverkan håller på att hamna i skymundan. Sverige kan höja tempot i det globala klimatarbetet genom att ta ansvar för utsläppen även från vår konsumtion.

Miljömålsberedningen behöver därför föreslå mål för hur konsumtionsutsläppen ska minska. Gör de inte det är risken stor att frågan faller mellan stolarna och att de svenska utsläppen från konsumtion fortsätter att följa en negativ trend.

Håkan Wirtén

Generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Svante Axelsson

Generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Jan Bertoft

Generalsekreterare Sveriges Konsumenter

Annika Jacobson

Chef för Greenpeace i Sverige

Anna Danielsson

Ordförande Jordens vänner

Gunnel Axelsson Nycander

Policychef Svenska Kyrkans internationella arbete

Minou Moon

Ordförande Fältbiologerna

Therese Näsman

Tematisk rådgivare miljö och klimat Forum Syd

Catarina Rolfsdotter-Jansson

Talesperson Föräldravrålet

Katarina Wangler Björk

Ordförande Den Gröna tankesmedjan Cogito

Karin Schulz

Generalsekreterare Det Naturliga Steget

Gunnela Ståhle

Ordförande Vi Konsumenter

Gabi Björsson

Generalsekreterare Afrikagrupperna

Frida Ekerlund

Vice ordförande Latinamerikagrupperna

Anna Axelsson

Policyrådgivare klimat Diakonia

Jonas Bane

Talesperson Klimataktion

Alexander Clemenson

Generalsekreterare Medveten Konsumtion

Robert Höglund

Projektledare Klimatmålsinitiativet

Nina Österlöf

Vice ordförande PUSH Sverige

Johan Olsson

Grundare nätverket Steg 3

Jan Peter Bergkvist

Ordförande Artister för Miljön

Läs mer om Klimatmålsinitiativet på www.klimatmal.se

Publisert: